đậu tương đen hữu cơ

GĐPT & CLB Trẻ

22:05 21/04/2011

Phật học phổ thông: Thế nào gọi là trí hữu sư, là trí vô sư?

(TG&DT) - Tứ chánh cần là bốn phép siêng năng tinh tấn giúp cho người Phật tử biết làm lành lánh dữ, biết cải tà quy chánh nhằm để hoàn thiện nhân cách của mỗi con người.

 Giải thích "Tam tự quy y"?


- Tự nghĩa là mình đối với tự tâm mình.


- Tự quy y Phật: Là trở về với Phật tánh sáng suốt của tâm mình.


- Tự quy y Pháp: Trong tâm ta có đủ các pháp: Từ bi, trí tuệ, nhẫn nhục, tinh tấn ….Chúng ta cần phát huy những đức tính ấy, hành động theo chúng, tuân theo chúng; như thế là tự quy y Pháp.


 - Tự quy y Tăng: Vâng theo vị thầy trong tâm mình. Thầy trong tâm mình là đức tánh thanh tịnh hòa hợp của mình, như Tăng già là hiện thân của sự thanh tịnh, hòa hợp bên ngoài.

 

 Thế nào gọi là trí hữu sư, là trí vô sư?


- Trí hữu sư: là sự hiểu biết do học hỏi bên ngoài mà có như học hỏi từ thầy bạn, gia đình, trường học, xã hội…


- Trí vô sư: Trí tuệ không thầy tự ngộ. Còn gọi là Tự nhiên trí. Trí tuệ thành tựu tự nhiên, không nhờ tha lực, không đợi người khác dạy dỗ.

 

Tam bảo có mặt ở thế gian từ lúc nào? Ở tại đâu?


- Sau khi thành đạo đức Phật đến vườn Lộc Giả, xứ Benares (Ba La Nại), giảng bài pháp Tứ Diệu Đế để độ cho 5 anh em ông Kiều Trần Như là những người bạn đồng tu khổ hạnh trước kia. Tam Bảo trên thế gian được hình thành từ đó.


* Phật: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

* Pháp: Bài pháp Tứ diệu đế

* Tăng: Năm anh em ông Kiều Trần Như


Tứ nhiếp pháp là gì? Kể ra.


- Tứ nhiếp pháp là bốn phương pháp lợi tha nhằm để nhiếp phục chúng sanh quay về với Phật pháp. Bốn phương pháp đó là: Bố thí – ái ngữ – lợi hành – đồng sự.

 

Tứ chánh cần là gì? Kể ra.


- Tứ chánh cần là bốn phép siêng năng tinh tấn giúp cho người Phật tử biết làm lành lánh dữ, biết cải tà quy chánh nhằm để hoàn thiện nhân cách của mỗi con người. Bốn pháp tinh tấn đó là:


• Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh.

• Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh.

• Tinh tấn làm cho những điều lành chưa phát sanh phải phát sanh.

• Tinh tấn làm cho những điều lành đã phát sanh ngày một tăng trưởng

 

 Bốn nguyện lớn của người tu Phật là gì?


Bốn nguyện lớn của người tu Phật là Tứ hoằng thệ nguyện: Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

 

 Hãy cho biết ngày, tháng, năm các ngày: Đản sinh, Xuất gia, Thành đạo, Niết bàn của đức Phật?


 - Đản sinh: Ngày Rằm tháng Tư năm 624 trước TL. - Xuất gia: Ngày mồng Tám tháng Hai năm 605 trước TL. - Thành đạo: Ngày mồng Tám tháng Mười hai năm 594 trước TL. - Niết bàn: Ngày Rằm tháng Hai năm 544 trước TL.

 

 Cách tính Phật lịch? Cho ví dụ và giải thích.


- Phật lịch được bắt đầu tính từ năm Phật nhập Niết bàn tức năm 544 trước TL. - Lấy 544 cộng với năm dương lịch hiện tại:

 Ví dụ: năm 2006 + 544 = 2550 (Năm 2006 thì PL là 2550) 2007 + 544 = 2551 (Năm 2007 thì PL là 2551 ) 2008 + 544 = 2552 (Năm 2008 thì PL là 2552)Theo Phật học Phổ thông

Viết bình luận mới

Tên bạn
Email
Nội dung
 
  • Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng
  • Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng) Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội
  • Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng) Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo
  • Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ
  • Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa) Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa)
  • Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc
  • Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ” Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ”
  • Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội

Đánh giá của bạn về giao diện website: tongiaovadantoc.com

Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
Giao diện đẹp dễ dùng
Tôi có một góp ý cho TG&DT
Cũng bình thường
xem tin tức, Thế giới tin tức Kpop, Kho sim thẻ, sim số đẹp