đậu tương đen hữu cơ

Ảnh

17:39 21/09/2012

Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng)

Mười hai vị Thần Tướng còn có tên gọi là Thập Nhị Dược Xoa, là những vị Thần Hộ Pháp Hộ trì những hành giả tu tập Dược Sư Pháp. Dược Xoa cũng chính là Kim Cang lực sĩ, được phân làm Thiên Hành Dược Xoa, Không Hành Dược Xoa, Địa Hành Dược Xoa.

Xin Niệm: "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" .
 

Lời Cảm Ơn: 
 

Nam Mô  Đại Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát .

 

Kính bạch toàn thể chư vị đã download  những hình ảnh này về máy.


Chúng con thành tâm chân thành cảm đến Thầy Thích Minh Hoàng tại Chùa Long Bửu, Phường 5, Quận 4, Sài Gòn, Việt Nam.


Vì Bộ ảnh  Thập Nhị Dược Xoa Thần Tướng trong Kinh Dược Sư thật giá trị và rất quý mà Thầy đã gửi tặng chúng con.


Nay chúng con xin mạn phép phổ cập những hình ảnh có độ phân giải cao này để cho đại chúng có thể chiêm ngưỡng, ấn tống hay các việc Phật Sự khác .


Xin chư vị không sử dụng những hình ảnh này trong việc tư lợi .


Xin nguyện đem công đức này của Thầy và việc chia sẻ trên Internet của chúng con hồi hướng đến khắp đệ tử và chúng sanh lìa xa được những khổ đau bệnh tật, và đều tròn thành Phật Đạo.

 

                                                                                                            wWw.ChuaQuangDuc.Net

                                                                                                           Cư Sĩ Quảng Chánh                                                                                                                                    

                                                                                                           Ngày 07 tháng 01 năm 2012

 

Giới thiệu về bộ ảnh chất lượng cao này:


Chư Phật và Bồ Tát vì lòng từ bi thương chúng sanh, nên sau khi thành đạo bằng thần thông và nguyện lực các Ngài có thể ứng thân thị hiện muôn hình muôn vẻ, thiết lập cảnh giới để hóa độ vô lượng chúng sanh, tùy theo nghiệp lực căn tánh của chúng sanh mà các Ngài thuyết pháp dìu dắt muôn loài tu tập giải thoát. Mười hai vị Thần Tướng Dược Xoa là một trong những cách thị hiện của chư Phật, Bồ tát.


Dược Xoa cũng dịch là Dạ Xoa, ở đây chính là chỉ cho những vị thiện Dạ Xoa có lòng nhiệt thành hộ pháp. 12 vị Dược Xoa này ở cung trời Tỳ Sa Môn Thiên Vương thống nhiếp và lãnh đạo rất nhiều bộ chúng, vì vậy nên còn gọi là Đại Tướng, quyến thuộc rất đông tổng cộng đến 8 vạn 4 ngàn người. 12 Đại Tướng Dược Xoa cũng tượng trưng cho 12 hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư. Cũng chính là hóa thân của Phật Dược Sư, hiện tướng Dược Xoa để hàng phục tâm cang cường của chúng sanh, phá trừ những tà ma ngoại đạo.


Mười hai vị Thần Tướng còn có tên gọi là Thập Nhị Dược Xoa, là những vị Thần Hộ Pháp Hộ trì những hành giả tu tập Dược Sư PhápDược Xoa cũng chính là Kim Cang lực sĩ, được phân làm Thiên Hành Dược Xoa, Không Hành Dược Xoa, Địa Hành Dược Xoa. Các thần tướng Dược Xoa được dịch là Dũng Kiện, tức là hiển thị sức mạnh dũng cảm, không bị điều gì tồi phục được, mà còn có thể tồi phục tất cả. Các Ngài còn được gọi là Tật Tiệp, vì ba loại Dược Xoa đều hiển thị được oai đức tự tại, qua lại rất nhanh trong cõi người và cõi trời, mạnh nhanh như gió, do đó mà có tên là Tật Tiệp.


Bất luận là Đại Thừa hay Tiểu Thừa Phật Giáo, Hộ Thế Tứ Đại Thiên Vương, thần chúng Dược Xoa đều là những vị Hộ Pháp quan trọng trong Phật Giáo, các ngài có đầy đủ những thiện nguyện. Các Thần Tướng Dược Xoa có thệ nguyện rất sâu rộng để hộ trì Phật Pháp.


12 Thần Tướng Dược Xoa có tên gọi như sau:


1. Cung Tỳ La: còn gọi là Kim Tỳ La, được dịch ý là Cực Úy. Thân màu vàng, tay cầm bảo xử.


2. Phạt Chiết La: còn gọi là Bạt Chiết La, Hòa Kỳ La, dịch ý là Kim Cang. Thân màu Trắng, tay cầm bảo kiếm.


3. Mê Súy La: còn gọi là Di Khư La, dịch ý là Chấp Nghiêm. Thân màu vàng, tay cầm bảo bổng hoặc độc cổ.


4. An Để La: còn gọi là Át Nể La, An Nại La, An Đà La, dịch ý là Chấp Tinh. Thân màu xanh lục, tay cầm bảo chùy hoặc bảo châu.


5. Át Nể La: còn gọi là Mạt Nể La, Ma Ni La, dịch ý là Chấp Phong. Thân màu đỏ, tay cầm bảo xoa hoặc mũi tên.


6. San Để La: còn gọi là Bà Nể La, Tố Lam La, dịch ý là Cư Ngoại. Thân màu khói Lam, tay cầm bảo kiếm hoặc loa bối.


7. Nhân Đạt La: còn gọi là Nhân Đà La, dịch ý là Chấp Lực. Thân màu Đỏ, tay cầm bảo côn hoặc mâu.


8. Ba Di La: còn gọi là Bà Da La, dịch ý là Chấp Ẩm. Thân màu đỏ, tay cầm bảo chùy hoặc cung tên.


9. Ma Hổ La: còn gọi là Bạc Hô La, Ma Hưu La, dịch ý là Chấp Ngôn. Thân màu trắng, tay cầm rìu báu.


10. Chân Đạt La: còn gọi là Châu Đổ La, Chiếu Đầu La, dịch ý là Chấp Tưởng. Thân màu vàng, tay cầm quyên sách hoặc bảo bổng.


11. Chiêu Đổ La: còn gọi là Chu Đổ La, Chiếu Đầu La, dịch ý là Chấp Động. Thân màu xanh, tay cầm bảo chùy.


12. Tỳ Yết La: còn gọi là Tỳ Già La, dịch ý là Viên Tác. Thân màu đỏ, tay cầm bảo luân hoặc tam cổ.


Còn có thuyết cho rằng 12 vị Thần Tướng ứng với 12 giờ trong ngày, trong 4 mùa ứng với 12 tháng, luân chuyển hộ trì chúng sanh, nếu lấy 12 chi (12 con giáp) phối với 12 vị Thần Tướng thì mỗi vị là bổn mạng của mỗi con giáp.


Cung Tỳ La là hóa thân của Di Lặc Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Hợi.


Phạt Chiết La là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Tuất.


Mê Súy La là hóa thân của Phật Di Đà, là thần hộ mạng tuổi Dậu.


An Để La là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Thân.


Át Nể La là hóa thân của Ma Lợi Chi, là thần hộ mạng tuổi Mùi.


San Để La là hóa thân của Hư Không Tạng Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Ngọ.


Nhân Đạt La là hóa thân của Địa Tạng Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Tỵ.


Ba Di La là hóa thân của Văn Thù Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Thìn.


Ma Hổ La là hóa thân của Phật Dược Sư, là thần hộ mạng tuổi Mão.


Chân Đạt La là hóa thân của Phổ Hiền Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Dần.


Chiêu Đổ La là hóa thân của Kim Cang Thủ Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Sửu.


Tỳ Yết La là hóa thân của Phật Thích Ca, là thần hộ mạng tuổi Tý.

 

=========


Xin chư vị khi in ra đừng đem vào việc tư lợi và xin đừng thêm bất kỳ chi tiết nào không tốt.


Quý vị có thể chia sẻ hay ấn tống bằng bất kỳ phương tiện Truyền thông nào, ghi rõ Nguồn wWw.ChuaQuangDuc.Net để chư vị khác có thể download về .


Xin quý vị có hình ảnh chất lượng cao về Chư Phật, Chư Bồ Tát hoặc về Đạo Phật xin giúp Trang Nhà " Pháp Âm Quảng Đức " sưu tầm nhiều hình hơn nữa bằng cách gửi thư về địa chỉ Email: PhapAmQuangDuc@Gmail.Com
 


(XIN VUI LÒNG CLICK VÀO CHỮ " CLICK HERE " DƯỚI CÙNG ĐỂ DOWNLOAD ẢNH VỀ MÁY)


Dưới đây là hình ảnh đại diện của 12 vị Dược Xoa Đại Thần Tướng:An Để La Đại Tướng


Át Nể La Đại Tướng


Ba Di La Đại Tướng


Mê Súy La Đại Tướng


Ma Hổ La Đại Tướng


Cung Tỳ La Đại Tướng


Chiêu Đổ La Đại Tướng


Chân Đạt La Đại Tướng


Tỳ Yết La Đại Tướng


San Để La Đại Tướng


Phạt Chiết La Đại Tướng


Nhân Đạt La Đại Tướng


Dung Lượng : 56.43 MB
Link Down Load : Click Here Thích Minh Hoàng

Nguồn link: http://chuaquangduc.net/hinh-phat-giao/xem-thap-nhi-duoc-xoa-than-tuong-12-vi-duoc-xoa_110.html

Bình luận (1)

thập nhị Thần Tướng Dạ Xoa
Trần Đức Thắng ( 19/04/2015 14:15:54)

Viết bình luận mới

Tên bạn
Email
Nội dung
 
  • Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng
  • Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng) Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội
  • Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng) Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo
  • Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ
  • Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa) Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa)
  • Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc
  • Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ” Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ”
  • Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội

Đánh giá của bạn về giao diện website: tongiaovadantoc.com

Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
Giao diện đẹp dễ dùng
Tôi có một góp ý cho TG&DT
Cũng bình thường
xem tin tức, Thế giới tin tức Kpop, Kho sim thẻ, sim số đẹp