đậu tương đen hữu cơ

GĐPT & CLB Trẻ

11:44 15/12/2012

Hỏi đáp Phật học: Có phải tụng kinh Pháp Hoa thì mọi tội lỗi đều tiêu tan?

(TG&DT) - Vì vô minh nó không có thật thể. Dụ như bóng tối nó không có thật thể cố định. Như trong một căn phòng, ban đêm tối đen như mực, bỗng có ánh sáng chiếu vào, tất nhiên bóng tối kia không còn, nó tan biến một cách rất nhanh chóng. Dù bóng tối đó trải qua hằng mấy trăm năm cũng thế.
Hỏi: Trong phần nghi thức tụng kinh Pháp Hoa, có bài kệ khen ngợi kinh, trong đó có 2 câu:


“Dù cho tạo tội hơn núi cả
Chẳng nhọc Diệu Pháp vài ba hàng”.


Xin hỏi: Có phải người dù tạo tội to như núi Tu Di đi nữa, chỉ cần tụng vài hàng trong kinh Pháp Hoa, thì tất cả tội chướng đều tiêu tan hết phải không?

Đáp: Xin chớ hiểu lầm ý của bài kệ nói. Không có chuyện ngược đời như vậy được. Nếu như thế, thì tu hành chi cho mệt sức. Trong khi sống, cứ tha hồ tạo tội, đến khi bệnh nặng chỉ cần tụng vài ba hàng kinh Pháp Hoa là xong ngay, bao nhiêu tội chướng chất chồng đều tiêu tan hết. Nếu hiểu như thế, thì chắc là cả thế gian nầy đại loạn mất. Cuộc sống sẽ trở thành hỗn độn, không còn ai biết lo sợ nhân quả báo ứng gì cả.

Ý của hai câu đó, theo chỗ chúng tôi hiểu là như vầy: Đây là bài khen ngợi kinh, mà chủ yếu của kinh Pháp Hoa là Phật dạy không ngoài bốn chữ: “Khai, Thị, Ngộ, Nhập”. Bốn chữ nầy nhằm một mục đích chính mà Phật muốn chỉ  bày cho tất cả chúng sanh nhận ra và sống được với cái “Thể tánh thanh tịnh sáng suốt” mà mỗi người đều sẵn có, trong kinh gọi là: “Phật tri kiến”. Nếu người nào nhận ra và sống đúng trọn vẹn với thể tánh thanh tịnh bản nhiên sáng suốt nầy, thì dù cho bao nhiêu tội lỗi đã có cũng đều tiêu tan hết. Lý do tại sao? Bởi vì tội tánh vốn không.

Trong Chứng Đạo Ca Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác nói: “Chứng Thật tướng vô nhơn pháp, sát na diệt khước A tỳ nghiệp”. Hay “Vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân, tức Pháp thân. Pháp thân giác liễu Vô Nhứt Vật….” Khi chứng Thật tướng, tức là “Tướng Không” của muôn pháp, thì nhơn và pháp sẽ không còn. Thật tướng là tên khác của Tri kiến Phật. Khi chưa chứng được Thật tướng hay chưa chứng thật Tri kiến Phật, thì nhơn ngã bỉ thử, tức là mọi vọng chấp đều có đủ. Nhưng khi chứng ngộ rồi, thì mọi thứ đều tan biến hết. Vì vô minh nó không có thật thể. Dụ như bóng tối nó không có thật thể cố định. Như trong một căn phòng, ban đêm tối đen như mực, bỗng có ánh sáng chiếu vào, tất nhiên bóng tối kia không còn, nó tan biến một cách rất nhanh chóng. Dù bóng tối đó trải qua hằng mấy trăm năm cũng thế.

Tại sao nó tan biến nhanh như vậy? Tại vì nó không có thật thể cố định. Như vậy, bóng tối là dụ cho vô minh hay tội lỗi, vì tội lỗi có ra là gốc từ vô minh, mà gốc không có thì làm gì cái ngọn có?  Như vậy, hai câu kệ trên ý nói: Khi chúng ta nhận được cái Diệu Pháp, (tức tên khác của Phật tri kiến), và sống trọn vẹn với cái Diệu Pháp đó, thì không cần phải  nhọc công tụng đọc, dù chỉ là vài hàng thôi, thì bao nhiêu tội lỗi cũng không còn. Ngược lại, dù chúng ta khổ công tụng không biết bao nhiêu bộ, trải qua không biết bao nhiêu lần, rốt lại tội lỗi vẫn còn nguyên vẹn. Lý do tại sao vậy? Tại vì chúng ta tụng đọc suông trên văn tự chữ nghĩa, hay tụng cho có phước. Thế thôi! Chúng ta không nhận được ý kinh Phật dạy.

Tụng hết năm nầy đến năm khác, nhìn lại, phiền não tham, sân, si vẫn không tiêu mòn chút nào. Thử hỏi tụng đọc như vậy, thì làm sao tiêu tội cho được?! Muốn hết tội, phải thấy Tánh (Diệu Pháp) và phải hằng sống với cái Tánh thể đó, thì tội gì cũng không còn. Như mặt trời hiển hiện chiếu sáng, thì tất cả mây mù đều tan biến hết. Điều quan trọng là làm sao cho mặt trời Trí Huệ hiển hiện…Chính đó mới là điều quan trọng.


Thích Phước Thái

Bình luận (16)

Nếu mà một người có ý học phật pháp nhưng chỉ niệm phật và nghe pháp mà không tụng kinh thì vậy có tội không
Tuyet ( 10/05/2015 15:06:11)
Con mới 14t , xin hỏi con đọc chú đại bị được xóa tội ko ạ
Trần Quốc Khánh ( 15/02/2015 08:04:23)
Dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng là lời nói chắc thật. ..vì chắc rằng người phải có phước sâu dầy mới nghe được Kinh Pháp Hoa..
Jack Ti ( 10/02/2015 10:55:42)
Dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng là lời nói chắc thật. ..vì chắc rằng người phải có phước sâu dầy mới nghe được Kinh Pháp Hoa..
Jack Ti ( 10/02/2015 10:55:22)
Dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng là lời nói chắc thật. ..vì chắc rằng người phải có phước sâu dầy mới nghe được Kinh Pháp Hoa..
Jack Ti ( 10/02/2015 10:55:15)
Dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng là lời nói chắc thật. ..vì chắc rằng người phải có phước sâu dầy mới nghe được Kinh Pháp Hoa..
Jack Ti ( 10/02/2015 10:52:53)
Dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng là lời nói chắc thật. ..vì chắc rằng người phải có phước sâu dầy mới nghe được Kinh Pháp Hoa..
Jack Ti ( 10/02/2015 10:49:06)
Dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng là lời nói chắc thật. ..vì chắc rằng người phải có phước sâu dầy mới nghe được Kinh Pháp Hoa..
Jack Ti ( 10/02/2015 10:49:01)
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Jack Ti ( 07/02/2015 12:50:58)
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Jack Ti ( 07/02/2015 12:50:19)
minh lam nen toi dung do cho ai khac ,muon giai trhoat than tam phai sam hoi
duong minh ( 25/01/2015 18:27:56)
Cách đây mấy chục năm thời kỳ cộng sản tôi có hai con gái vợ tôi mang thai vì nghe theo lời kế hoạch hoá gia đình nên tôi bảo vợ tôi phá thai sau đó tôi ân hạn cho tới ngày hôm nay tôi đã phạm tội giết người xin cho tôi một lời khuyên
Hanguyenson ( 17/12/2014 06:56:31)
có thai thì phải hội đủ 4 yếu tố, tinh cha huyết me, thời điểm người mẹ có thể thụ thai, và thần thức 1 người mới qua đời, khi siêu âm có kết quả có thai, hay đủ 4 yếu tố trên thì mầm sống đã hình thành, cho dù 1 giây, phá đi cũng là mang nghiệp sát sinh rồi, huống chi là 9 tuần.
Tô Thiên Vương ( 30/03/2014 18:33:45)
Phá thai giống như tội giết người, vì chỉ cần đậu thai 1 giờ khắc thôi là đã có 1 tâm thức mới tái sinh theo nghiệp rồi, huống hồ chi bạn được 9 tuần. Xem trên youtube bạn sẽ nghe nhà ngoại cảm Phan Thi Bích Hằng kể dù chỉ là một hòn máu đỏ nhưng hồn nó vẫn nói được do cha mẹ phá thai tưởng là nó chưa hình thành. Liên lạc email với mình, mình sẽ gửi tặng bạn đĩa đó, nghe để hiểu mà tránh và giúp những người khác tránh. : tuyenminhpham@yahoo.com
Phạm minh Tuyên ( 17/10/2013 23:05:58)
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!Tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:Phá thai là một trong những tội rất nặng có thể bị giáng xuống ngục a tỳ bạn ạ, nếu đã chót lỡ lầm có con ngoài mong muốn thì hãy sống có trách nhiệm với đứa con của mình, nó không có tội tình gì cả mà phải chịu số phận éo le như vậy, Tôi khẩn cầu bạn hãy đọc cuốn kinh: "Trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử đà la ni" đó là cuốn kinh rất tốt cho những người như bạn.Chúc bạn an lạc!
Phạm Văn Trường ( 05/10/2013 14:46:58)
Pha thai khi bao thai 9 tuan tuoi thi co toi khong?
nguyen ha giang ( 20/09/2013 23:35:18)

Viết bình luận mới

Tên bạn
Email
Nội dung
 
  • Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng
  • Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng) Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội
  • Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng) Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo
  • Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ
  • Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa) Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa)
  • Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc
  • Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ” Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ”
  • Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội

Đánh giá của bạn về giao diện website: tongiaovadantoc.com

Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
Giao diện đẹp dễ dùng
Tôi có một góp ý cho TG&DT
Cũng bình thường
xem tin tức, Thế giới tin tức Kpop, Kho sim thẻ, sim số đẹp