đậu tương đen hữu cơ

Ảnh

09:44 10/11/2011

Cảnh sát Hàn Quốc an vị tượng Phật (Thích Vân Phong)

(TG&DT) - Nhờ tinh thần hòa hợp dung thông này, mà Phật giáo đã rất thành công trong việc nhập thế độ sinh, gieo mầm đạo đức, ban rải tâm từ, soi rọi ánh sáng Phật pháp thấm nhuần sâu rộng trong đời sống nhân gian.

CS han Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng PhậtVào đầu tháng 11 năm 2011, Phật tử Gimgwangsik – Trưởng phòng Cảnh sát quận Giang Nam cùng các chiến sĩ thành tâm cung thỉnh chư tôn Thiền đức Chùa Phụng Ân (Tp.Seoul) đến chứng minh và an vị Kim thân đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại Chùa Pháp An (Seoul).

 

Những Phật tử làm Cảnh Sát đều ý thức sự nhập thế của đạo Phật thông qua “Tứ nhiếp pháp” (Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự) và trong muôn vàn lời giáo huấn của Đức Phật.
Chính vì vậy mà ngay từ thời du nhập vào đất nước Hàn Quốc, thông qua nguồn tuệ giác, tâm từ bi, vị tha, vô ngã và nhất là hạnh nguyện độ sinh của các bậc chân tu hoằng pháp, Phật giáo đã sớm hòa hợp dung thông với văn hoá dân tộc trên tinh thần tùy duyên lợi hành đồng sự.
 
 
Nhờ tinh thần hòa hợp dung thông này, mà Phật giáo đã rất thành công trong việc nhập thế độ sinh, gieo mầm đạo đức, ban rải tâm từ, soi rọi ánh sáng Phật pháp thấm nhuần sâu rộng trong đời sống nhân gian. 
 
 
Đạo Phật là điểm tựa tinh thần vững chắc cho giới Cảnh Sát bảo  vệ vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và kiện toàn trong việc xử lý mọi tình huống.
 
 
Hình ảnh lực lượng chiến sỹ Công An Quận Giang Nam (Gangnam –  江南) là những Phật tử Hộ pháp làm lễ An vị Phật:
 
 

Canh Sat HQ An vi Phat 49 222471710 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 1 428046275 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 2 377191779 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 3 790023434 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 4 838975969 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 5 140438734 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 6 188118409 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 7 915038245 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 8 754247980 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 9 693713247 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 10 767857977 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 11 258696891 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 12 973454058 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 13 924161720 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 14 767248985 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 15 761393744 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 16 461140369 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 17 313471804 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 18 748510796 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 19 564343721 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 20 568724667 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 21 506170641 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 22 661088367 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 23 623399554 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 24 136472591 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 25 227420525 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 26 362115593 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 27 122584589 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 28 277536160 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 29 431786624 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 30 983863697 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 31 602004878 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 32 436460092 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 33 340932989 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 34 537018682 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 35 918621020 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 36 840667679 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 37 526704852 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 38 402708491 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 39 955032385 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 40 871752463 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 41 796447042 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 42 465222159 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 43 189196141 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 44 873466872 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 45 333134368 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 46 817422705 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 47 686649167 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

Canh Sat HQ An vi Phat 48 376579599 Hàn Quốc: Cảnh sát quận Giang Nam an vị tượng Phật

                    Thích Vân Phong

(Tổng hợp theo báo Pháp Bảo PG Hàn Quốc)


Viết bình luận mới

Tên bạn
Email
Nội dung
 
  • Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng
  • Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng) Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội
  • Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng) Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo
  • Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ
  • Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa) Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa)
  • Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc
  • Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ” Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ”
  • Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội

Đánh giá của bạn về giao diện website: tongiaovadantoc.com

Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
Giao diện đẹp dễ dùng
Tôi có một góp ý cho TG&DT
Cũng bình thường
xem tin tức, Thế giới tin tức Kpop, Kho sim thẻ, sim số đẹp