đậu tương đen hữu cơ

Văn hóa - Dân tộc - Lịch sử

07:44 02/05/2012

Ấn tượng sâu sắc của người Phật tử về 18 vị La Hán chùa Tây Phương (Trần Đăng)

(TG&DT) - Trông bề ngoài có vẻ như khắc khổ nhưng các Vi La Hán lại mang tâm Phật trong mình và không nỗi ưu tư (Tâm Phật bao dung bất ưu phiền). Các Vị ngồi thiền khắc khổ cũng vì nhân thế(Khắc khổ tọa thiền vi nhân thế). Cũng có Vị chau mày nhưng cái chau mày ấy là biểu hiện sự giận giữ và phẫn nộ với lũ quan tham đang tồn tại ở trên đời (Túc mi chấn nộ lũ quan tham)...

Chùa Tây Phương ở Huyện Thạch Thất,  Hà Tây –Hà Nội là một trong những công trình kiến trúc cổ và là một trung tâm Phật giáo nổi tiếng trong vùng. Trong chùa còn lưu giữ  nhiều tượng cổ quý giá, trong đó có 18 pho tượng  La Hán mà Nhà Thơ Huy Cận đã mô tả trong bài thơ “Các Vị La Hán Chùa Tây Phương”bài thơ đó đã ra đời cách đây hơn 50 năm (1960) và đã được giảng dậy cho học sinh bậc phổ thông trong nhiều năm sau đó.

 

Ở mỗi góc độ cũng có cái nhìn khác nhau và với một góc nhìn đa chiều của một Phật tử,sau khi đến Chùa thắp hương tác giả không chỉ có ấn tượng sâu sắc mà còn có cảm nhận và lý giải của riêng mình về 18 Vị La Hán Chùa Tây phương .

         

Trông bề ngoài có vẻ như khắc khổ nhưng các Vi La Hán lại mang tâm Phật trong mình và không nỗi ưu tư (Tâm Phật bao dung bất ưu phiền). Các Vị ngồi thiền khắc khổ cũng vì nhân thế(Khắc khổ tọa thiền vi nhân thế). Cũng có Vị chau mày nhưng cái chau mày ấy là biểu hiện sự giận giữ và phẫn nộ với  lũ quan tham đang tồn tại ở  trên đời (Túc mi chấn nộ lũ quan tham):


 

Thập bát Chư Thần La Hán  linh(*1)

Tọa  thiền ngự  tại Tây Phương Tự

Tâm Phật bao dung  bất  ưu phiền

Khắc khổ tọa thiền vi  nhân thế

Túc mi chấn nộ lũ quan tham(*2)

 

Thế giới Sa Bà chính là thế giới trần tục mà chúng ta đang sống ,một thế giới vẫn còn những cuộc chiến tranh đâu đó trên các lục địa,vẫn còn những  tham vọng ngu muội mà chưa tỉnh ngộ:

 

Thế giới Sa Bà đa sầu khổ(*3)

Ngu si mê vọng bất tỉnh lai

         

Chính vì thế giới Sa Bà đa sầu khổ ấy mà các Vị La Hán ngự thiền trong  Chùa (Lam)để tế độ cứu vớt người khỏi bể khổ, như người vớt kẻ chết đuối chở sang bên kia sông vậy và giải thóat cho mọi nỗi sầu:

 

Chư Vị ngự Lam  thiền tế độ(*4)

Giải thóat  thế nhân mọi nỗi sầu

         

Các Vị ngự trong Chùa nhưng thấu hiểu mọi điều xa gần ,cũng như mỗi việc ta làm tốt hay xấu đều có Quỷ Thần chứng giám,trong đó lũ tham tiền và mua quan bán chức cũng không thóat khỏi vòng kim cô của Phật pháp :

 

Chư Vị tọa thiền giai viễn thấu(*5)

Khán lũ tham tiền mại mãi quan(*6)

         

Các Vị tọa thiền ở nhiều tư thế khác nhau,18 Vị bao quát cả 4 phương và bao quát cả không gian mà người trần tuc ta đang sống,đồng thời trông trời nhìn đất ,khai tâm, khai sáng, tạo phúc cho thập phương và cho con cháu được thành hiền tài :

 

Chư Vị ngự thiền đa tư thế

Thập bát chư Thần hướng tứ phương(*7)

Ngưỡng Thiên phủ Địa khai tâm sáng(*8)

Tạo phúc thập phương  tử tôn hiền

         

Có Vị thân gầy gân guốc như đang mang một nỗi khổ đau (Thượng bạo thanh cân đa sầu khổ)nhưng chính cái thân gầy gân guốc và nỗi khổ đau ấy lại đang ghánh vác cho nhân thế được thái lai (Nhẫn thụ vì dân đắc thái lai).

 

Thượng bạo thanh cân đa sầu khổ(*9)

Nhẫn thụ vì dân đắc thái lai (*10)

 

Chư Vị tọa thiền với nhiều sắc thái khác nhau,trong trầm ngâm, trong im lặng để dõi theo và tạo phúc, giải oan cho người hiền :

 

Chư Vị tọa thiền đa sắc thái

Tập phúc nghênh tường giải hạn oan

         

Chư Vị ngự thiền mà tâm đầy bao dung và quảng đại,sẵn sàng cứu những kẻ hối cải và giải oan cho những kẻ lầm đường :

 

Chư Vị tọa thiền tâm quảng đại

Cứu  nhân hối cải giải oan phiền

 

 

Giải nghĩa: một số từ) :

 

(*1)-Thập bát Chư Thần La Hán  linh:18 Vị La Hán Thần Linh Thiêng

 

(*2)-Túc mi chấn nộ lũ quan tham : Chau mày giận giữ lũ quan tham

 

(*3)- Thế giới Sa Bà đa sầu khổ: Là thế giới trần tục ta đang sống

 

(*4)- Chư Vị ngự Lam  thiền tế độ: Ngự Lam là ngự ở trong Chùa(Lam cùng nghĩa với chữ tự,nghĩa  là Chùa)

 

(*5)-Chư Vị tọa thiền giai viễn thấu : Các Vị ngồi đó xa gần đều thấu

 

(*6)-Khán lũ tham tiền.mại mãi quan : xem kẻ tham tiền mua bán quan

 

(*7)Thập bát chư Thần hướng tứ phương : 18 Vị Thần bao quát 4 hướng

 

(*8)-Ngưỡng Thiên phủ Địa khai tâm sáng : Trông Trời nhìn Đất khai tâm khai sáng

 

(*9)Thượng bạo thanh cân đa sầu khổ : Thân gầy gân guốc bao nỗi khổ

 

(*10)Nhẫn thụ vì dân đắc thái lai : Chịu khổ cho đời đặng thái lai

 

Dưới đây là toàn bộ bài thơ bằng chữ Hán của tác giả  về 18 Vi Thần La Hán Chùa Tây Phương :

 

 

 

Bài A1:西

西

 

 

.

姿

 

Dịch Bài A1: 18 Vị Thần La Hán Chùa Tây Phương

 

Thập bát Chư Thần La Hán  linh(*1)

Tọa  thiền ngự  tại Tây Phương Tự

Tâm Phật bao dung  bất  ưu phiền

Khắc khổ tọa thiền vi  nhân thế

Túc mi chấn nộ lũ quan tham(*2)

 

Thế giới Sa Bà đa sầu khổ(*3)

Ngu si mê vọng bất tỉnh lai

Chư Vị ngự Lam  thiền tế độ(*4)

Giải thóat  thế nhân mọi nỗi sầu

 

Chư Vị tọa thiền giai viễn thấu(*5)

Khán lũ tham tiền mại mãi quan(*6)

 

Chư Vị ngự thiền đa tư thế

Thập bát chư Thần hướng tứ phương(*7)

Ngưỡng Thiên phủ Địa khai tâm sáng(*8)

Tạo phúc thập phương  tử tôn hiền

 

Thượng bạo thanh cân đa sầu khổ(*9)

Nhẫn thụ vì dân đắc thái lai (*10)

 

Chư Vị tọa thiền đa sắc thái

Tập phúc nghênh tường giải hạn oan

 

Chư Vị tọa thiền tâm quảng đại

Cứu  nhân hối cải giải oan phiền

 

 

Giải nghĩa: (Một số từ):

 

(*1)-Thập bát Chư Thần La Hán  linh:18 Vị La Hán Thần Linh Thiêng

 

(*2)-Túc mi chấn nộ lũ quan tham :Chau mày giận giữ lũ quan tham

 

(*3)- Thế giới Sa Bà đa sầu khổ:Là thế giới trần tục ta đang sống

 

(*4)- Chư Vị ngự Lam  thiền tế độ:Ngự Lam là ngự ở trong Chùa(Lam cũng là Chùa)

 

(*5)-Chư Vị tọa thiền giai viễn thấu :các Vị ngồi đó xa gần đều thấu hiểu

 

(*6)-khán lũ tham tiền.mại mãi quan :Xem kẻ tham tiền mua bán quan

 

(*7)-Thập bát chư Thần hướng tứ phương :18 Vị Thần bao quát 4 hướng

 

(*8)-Ngưỡng Thiên phủ Địa khai tâm sáng : Trông Trời nhìn Đất khai tâm khai sáng

 

(*9)-Thượng bạo thanh cân đa sầu khổ : Thân gầy gân guốc bao nỗi khổ

 

(*10)-Nhẫn thụ vì dân đắc thái lai : Chịu khổ cho đời đặng thái lai

 

*Khi đến thắp hương Chùa Tây Phương ở Huyện Thạch Thất (Hà tây)–Hà Nội  tác giả không chỉ có ấn tượng sâu sắc mà còn có cảm nhận và lý giải của riêng mình về 18 Vị La Hán Chùa Tây phương.

 

 

Phật Tử Trần Đăng (Pháp Danh: Chân Chính)

trandangdng@yahoo.com

Phone : 0912648641

Bình luận (3)

Em được biết đến anh khi anh còn đương chức Cục trưởng Cục Đê điều.Trong mắt em, anh là 1 người khó tính, khó gần trong công việc. Cảm nhận là 1 người lúc nào cũng cứng nhắc. Cũng thật ko ngờ, sau khi hết nhiệm vụ, anh lại trở thành 1 con người hoàn toàn khác, an nhàn, bình yên với thơ và Phật. Em ko hiểu nhiều lắm về tiếng Hán, bởi vậy, khó có thể nói cho hết những bài thơ anh đã gửi em được đọc. Bài thơ này có thể nói là 1 cách nhìn khác với Huy Cận khi nhìn thấy ở các Vị La Hán một vẻ khác, ko phải là sự đau thương như trong thơ Huy Cận. Chúc anh tìm được   sự bình yên, niềm vui với sở thích và lựa chọn của mình trong những năm tháng an nhàn.
Ngân Tuyền ( 28/05/2012 14:26:20)
Kinh anh: Khi còn công tác, a được nhìn nhận như là một nhà kỹ trị: Chính xác, thẳng thắn, quyết đoán... thậm trí có lúc đến cực đoan. Khi anh rời chính trường trở lại với cuộc sống đời thường anh em, bạn bè lại được biết đến a ở một con người khác - một người làm thơ. Còn đương chức, xa gần nhiều người biết tiếng và thán phục a bởi khả năng sử dụng Anh ngữ. Nay, việc anh dịch chữ nho, viết sớ, làm cả thơ chũ Hán được đăng trên nhiều trang báo và tạp trí làm cho nhiều người ngỡ ngàng, thậm trí khó tin. Thật nhiều đổi khác. Song ở anh cái Tâm, cái chất "Kẻ sĩ Bắc hà", sự sắc sảo, tinh tế trong một tâm hồn đa cảm và giàu lòng trắc ẩn là vẫn như xưa.     Kính chúc a, chi và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.  
Nguyễn Đức Quang ( 17/05/2012 09:57:07)
    Kính gửi anh Tính     Thật thán phục nghị lực của Anh, bên cạnh cái tâm, cái kiên nhẫn để làm việc trên còn phải có năng lực nữa, ở đây tôi muốn nói đến trình độ noại ngữ Anh văn, Hán văn nữa.     Khâm phục Anh, mong anh Luôn mạnh khỏe, sống hanh phúc cùng gia đình, con cháu và lòng đam mê tìm tòi.       Kính,       Phạm Khắc Thưởng
Phạm Khắc Thưởng ( 14/05/2012 11:55:19)

Viết bình luận mới

Tên bạn
Email
Nội dung
 
  • Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng
  • Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng) Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội
  • Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng) Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo
  • Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ
  • Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa) Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa)
  • Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc
  • Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ” Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ”
  • Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội

Đánh giá của bạn về giao diện website: tongiaovadantoc.com

Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
Giao diện đẹp dễ dùng
Tôi có một góp ý cho TG&DT
Cũng bình thường
xem tin tức, Thế giới tin tức Kpop, Kho sim thẻ, sim số đẹp