đậu tương đen hữu cơ

Tôn giáo - Thời đại

21:44 24/05/2011

Lời bình của giới chính trị và học giả về Kinh thánh

(TG&DT) - Với nội dung cuốn thánh kinh như trên, chúng ta không lấy làm lạ khi gần đây (2008), ở Hồng Kông đang có phong trào đòi Ủy Ban Đạo Đức Hồng Kông phải xếp lại thánh kinh Ki Tô Giáo vào loại sách tục tĩu, khiêu dâm, tàn bạo, loạn luân và kinh thánh phải bọc kỹ, bên ngoài phải khuyến cáo độc giả về nội dung và không được bán cho trẻ em dưới 18 tuổi
Những câu nói của Đức Chúa trong Thánh Kinh và lời bình

 
Phần 1: Những lời Chúa phán


Trong thánh kinh, lời của Chúa Cha được ghi trong cựu ước và lời của Chúa Con được ghi trong Tân ước. Nhưng vì theo niềm tin của người Công Giáo thì cả ba ngôi Thiên Chúa đều là một. Cho nên tôi xin ghi chung tất cả vào đây . Và những lời dạy này tự nó đã nói lên đầy đủ  ý nghĩa của nó.

 
Sách sang thế ký dạy rằng: Mặt đất phẳng như tấm thớt, đứng yên một chỗ, có những cột chống đỡ, bầu trời được Chúa đúc bằng đồng thau có hình dạng như cái chảo úp lên trên và có đèn đóm tức mặt trăng, mặt trời và các vì sao gắn trên đó. Bên trên cái chảo úp này có chứa nước, khi nào Chúa muốn cho mưa thì Chúa chỉ cần rút những cái nút này thì sẽ có mưa. Thiên Chúa tạo ra trời đất, cây cỏ, muôn loài trong vòng 6 ngày, ngày thứ bảy mệt quá Chúa nghỉ và việc tạo dựng xảy ra cách đây từ 6.000-10.000 năm. Điều đặc biệt là Chúa tạo ra ngày đêm, cây cỏ trước rồi mới gắn mặt trời mặt trăng lên sau.

 
Vì thuyết Tạo Dựng mà Thánh Kinh mô tả như trên quá sai lầm, nên giáo hội lại sữa đổi lối giải thích: "Một ngày nói trong Thánh Kinh phải hiểu là một thời đại mà một thời đại có thể là 10 triệu năm, 50 triệu năm, hay vài trăm triệu năm chứ không phải là một ngày bình thường có 24 giờ". Nhưng lúc có người hỏi: Chúa tạo ra cây cỏ trước rồi vài chục triệu năm sau Chúa mới tạo ra mặt trời, cây cỏ không có diệp lục tố làm sao sống được? Thì họ lại quanh co trả lời một cách xã hóa cho qua thế bí: "Thánh kinh không dạy khoa học, đây chỉ là những ẩn dụ của Thiên Chúa, chúng ta không thể nào hiểu nổi".

 
Ngày nay, khoa học đã chứng minh thuyết Big Bang là đúng, vũ trụ này đã có cách đây khoản 15 tỷ năm. Sau nhiều năm chối bỏ, năm 1999 Giáo Hoàng John Paul II cũng thừa nhận thuyết Big Bang là đúng.

 
⊙ MA-THI-Ơ: 10: 34-Chớ tưởng rằng ta đến để đem bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo. 35-Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với bà gia; 36-và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình. 37-Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;

 
Cũng những ý này, nhưng Lucas thì chép với lối hành văn khác:


⊙ LU-CA: 12: 51: Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thà đem sự phân rẽ. 52-Vì từ nay về sau, nếu năm người ở chung một nhà, thì sẽ phân li nhau, ba người nghịch cũng hai, hai người nghịch cùng ba; 53- cha nghịch cùng con trai, con trai nghịch cùng cha; mẹ nghịch cùng con gái, con gái nghịch cùng mẹ; bà gia nghịch cùng dâu, dâu nghịch cùng bà gia.


⊙ LU-CA: 14: 26- Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giê-su; ngài xây lại cùng họ mà phán rằng: Nếu có ai đến theo ta mà không căm ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. 


⊙ LU-CA: 19: 26- Hãy đem kẻ thù của ta ra đây. Những kẻ không chịu thờ kính ta trên họ, và chém đi trước mặt ta.
Malachi, chương 2: "Nếu ai không nghe lời ta và không làm rạng danh ta, Chúa Trời sẽ trét phân lên mặt người đó"
 
⊙ Matthew 23: 9: "Không được gọi ai trên trái đất này là cha, vì các ngươi chỉ có một cha ở trên trời"
 
 Tân Ước viết rõ, Giê-su thực sự có 4 người em trai và ít nhất là 2 người em gái,
⊙ MARK 6: 3: “Đây có phải là anh thợ mộc (Giê-su), con bà Mary, anh của James, Joses, Judas, và Simon? Các em gái của hắn chẳng phải đang có mặt tại đây sao?” và nhiều đoạn khác trong Tân ước có ghi rõ họ đều là em của Giê-su, và còn ghi rõ James là em ruột Giê-su.. [Xin đọc: (John 2:12); Matthew 12:46-50; Matthew 27: 56; Mark 3:31-35; Luke 8:19-21; Acts 1:13-14; 1 Corinthians 9:5; Acts 12:17; 15:13; Galatians 1:18-19]. Vậy mà các Cha vẫn cứ giảng là Đức Mẹ đồng trinh trọn đời!

 
Về đức độ của Chúa trời:


⊙ Jeremiah: 19: 9: “Và ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt con trai, con gái của chúng nó, và chúng nó sẽ ăn thịt lẫn nhau, người nọ ăn thịt người kia”
(And I will make them eat the flesh of their sons and the flesh of their daughters; and they will eat each one the flesh of his fellowman).


⊙ Isaiah: 13: 9-15-18: “Hãy chứng kiến ngày Chúa đến, độc ác vì tức giận và hết sức phẫn nộ. Tất cả mọi người bắt gặp phải được đem tới. Con cái của họ bị xé ra từng mảnh trước mặt họ và vợ của họ bị hãm hiếp”


(Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger...Every one that is found shall be thrust through...Their children also shall be dashed to pieces before their eyes...and their wives ravished).


⊙ XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ: 22: 20- Kẻ nào tế các thần khác hơn một mình Đức Giê-Hô-Va sẽ bị diệt
 
DÂN SỐ KÝ: Chương 31:

1-Đức Giê-Hô-Va lại phán cùng Môi-Se rằng: 2-Hãy báo thù dân Ma-đi-an cho dân Y-sơ-ra-ên; rồi ngươi sẽ được về cùng tổ phụ. 3-Vậy, Môi-se truyền cho dân sự rằng: Trong các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận hãm đánh dân Ma-đi-an đặng báo thù dân đó cho đức Giê-hô-va. 4-về mỗi chi phái Y-sơ-ra-ên, các ngươi phải sai một ngàn lính ra trận.

 
5-Vậy, trong dân Y-sơ-ra-ên người ta cứ mỗi chi phái chọn một ngàn lính, là mười hai ngàn người sắm sửa binh khí đặng ra trận. 6-Môi se sai mười hai ngàn người đó ra trận, tức là sai một ngàn người về mỗi chi phái, với Phi-nê-a, con trai của Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, đem đi theo mình những khí giới thánh cùng kèn có tiếng vang. 7-Vậy, chúng giao chiến cùng dân Ma-đi-an, y như Đức Giê-Hô-Va đã phán dặn Môi-se, và giết hết thảy nam đinh. 8-Trong các người bị giết chúng cũng giết năm vua Ma-đi-an, là: Ê-vi, Rê-kem, Xu-rơ, Hu-rơ, và Rê-ba; cũng lấy gươm giết Ba-la-am, con trai của Bê-ô. 9-Dân Y-sơ-ra-ên bắt đờn bà và con nít Ma-đi-an dẫn theo, cướp hết thảy súc vật, bầy chiên và của cải họ. 10-đốt hết những thành, nhà ở, và hương thôn chúng nó, 11-cũng lấy đem theo hết thảy của đoạt được, bất kỳ người hay vật. 12-chúng dẫn những kẻ bị bắt và những của đoạt được đến cho Moi-se, cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và cho hội dân Y-sơ-ra-ên đương đóng trại tại đồng bằng Mô-áp, gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô.

 
13-Bãy giờ, Môi-se, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và hết thảy hội trưởng đi ra đón rước chúng binh ngoài trại quân. 14-Môi-se nổi giận cùng các quân trưởng, tức là quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân đi đánh giặc này trở về. 15-Môi-se nói cùng họ rằng; các ngươi để hết thảy người nữ còn sống sao? 16-Kìa, ấy là chúng nó theo mưu kế của Ba-la-am mà dụ dỗ dân Y-sơ-ra-ên cúng thờ Phê-rô, và phạm một tội trọng cùng Đức Giê-hô-va; và tội đó xui cho hội chúng của Đức Giê-hô-va bị tai vạ. 17-Vậy bây giờ, hãy giết hết thảy nam đinh trong bọn con trẻ, và giết người nữ nào đã kết bạn cùng một người nam; 18-nhưng hãy để sống cho các ngươi hết thảy con gái chưa hề kết bạn cùng người nam. 19-Còn về phần các ngươi, hãy đóng trại ngoài trại quân trong bảy ngày. Ai có giết một người và có đụng đến một xác chết, thì ai đó cùng kẻ bị bắt, phải dọn cho mình được sạch ngày thứ ba và ngày thứ bảy. 20-Cũng phải làm cho sạch hết thảy áo xống, mọi vật bằng da, mọi vật bằng lông dê, và mọi đồ vật bằng cây.


21-Ê-lê-sa, thầy tế lễ, nói cùng những lính đi trận về, mà rằng: Nầy là đều luật pháp dạy mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se: 22-vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì, 23-tức là mọi vật đưa vào lửa được, thì các ngươi phải đưa ngang qua lửa đặng luyện nó; nhưng người ta cũng phải dùng nước tẩy uế mà làm cho nó được sạch nữa. Còn mọi vật chi không đưa qua lửa được, thì phải ngâm nó trong nước. 24-Ngày thứ bảy các ngươi phải giặt áo xống mình, thì sẽ được sạch; đoạn mới được vào trại quân.


25-Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 26-Ngươi, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và các quan trưởng của những tông tộc, hãy dựng sổ về của giặc mà người ta đã đoạt được, nào người, nào vật, 27-rồi chia của đó cho các người đã ra trận và cho cả hội chúng. 28-Trong phần thuộc về quân binh đã ra trận, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, ngươi phải cứ thâu một phần trong năm trăm mà đóng thuế cho Đức Giê-hô-va, 29-tức phải thâu thuế đó trong phân nửa thuộc về quân binh và giao cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va. 30-Còn trong phân nửa kia thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, hoặc người, hoặc bò, hay lừa hay chiên, tức các súc vật, ngươi phải cứ mỗi năm chục mà để riêng ra một, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va.


31-Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 32-Vả, của giặc còn lại mà quân binh cướp lấy được, là sáu trăm bảy mươi lăm ngàn con chiên cái; 33-bảy mươi hai ngàn con bò, 34-sáu mươi mốt ngàn con lừa đực. 35-Người nữ chưa kết bạn cùng người nam nào, hết thảy được ba mươi hai ngàn người. 36-Phân nửa thuộc về kẻ đã đi trận, là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm con chiên cái, 37-đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là sáu trăm bảy mươi lăm con; 38-ba mươi sáu ngàn con bò, đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là bảy mươi hai con; 39-ba mươi ngàn năm trăm con lừa đực, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va sáu mươi mốt con; 40-mười sáu ngàn người, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là ba mươi hai người. 41-Môi se giao cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, của thuế làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.


42-Phân nửa kia thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, tức là phân nửa mà Môi-se chia ra với phân nửa của quân binh đã đi trận, 43-phân nửa nầy thuộc về hội chúng, số là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm con chiên cái, 44-ba mươi sáu ngàn con bò, 45-ba mươi ngàn năm trăm con lừa, 46-Và mười sáu ngàn người. 47-Trong phân nửa nầy thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se cứ mỗi năm chục thì để riêng ra một. Bất luận người hay vật, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình.


48-Những quân trưởng, tức là quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân, đến gần Môi-se 49-mà rằng: Những kẻ tôi tớ ông đã dựng sổ chiến sĩ, là người ở dưới quyền chúng tôi, và không thiếu một tên. 50-Mỗi người trong chúng tôi có đem đến đồ bằng vàng mình đã được, hoặc dây chuyền, hoặc vòng, hoặc cà rá, hoặc hoa tai, hoặc kiềng, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va đặng chuộc tội cho mình trước mặt ngài. 51-Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, bèn nhận vàng, và hết thảy đồ trang sức làm công kỹ. 52-Hết thảy vàng và lễ vật mà những quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân dâng cho Đức Giê-hô-va, cọng là mười sáu ngàn bảy trăm năm mươi siếc-lơ. 53-Vả, mỗi người trong quân binh đều có cướp lấy vật cho mình. 54-Vậy, Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ,, nhận lãnh vàng của quan tướng ngàn quân và quan tướng trăm quân, rồi đem vào hội mạc làm kỷ niệm về dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Giê-hô-va”.

 
 Sau đây là những lời phán của các thánh Ki Tô Giáo


⊙ Thánh Fulgentius (467-533):

"Những bào thai chết trong lòng mẹ, hoặc những trẻ mới sinh ra đã chết mà chưa chịu phép bí tích rửa tội ...phải chịu hình phạt đau đớn trong ngọn lửa không bao giờ tắt."

⊙ Thánh Anthony (1195-1231): "Khi các ngươi thấy một người đàn bà, hãy coi như là các ngươi đối diện với, không phải là một con người mà chính là một con quỷ. Tiếng nói của người đàn bà là tiếng phun phì phì của con rắn." (When you see a woman, consider that you face not a human being, but the devil himself. The woman's voice is the hiss of the snake.)


Với nội dung cuốn thánh kinh như trên, chúng ta không lấy làm lạ khi gần đây (2008), ở Hồng Kông đang có phong trào đòi Ủy Ban Đạo Đức Hồng Kông phải xếp lại thánh kinh Ki Tô Giáo vào loại sách tục tĩu, khiêu dâm, tàn bạo, loạn luân và kinh thánh phải bọc kỹ, bên ngoài phải khuyến cáo độc giả về nội dung và không được bán cho trẻ em dưới 18 tuổi

 
Những chủ trương của một số Giáo Hoàng:


 Trong thánh kinh nói: "Bất cứ ai dâng đồ cúng cho một Thần nào khác mà không phải là JEHOVAH thì phải bị tiêu diệt" ( Exodus :22-20). Do điều này mà các Giáo Hoàng đã chủ trương:


_ Sắc lệnh của Giáo Hoàng Henry Martin V viết "Sắc lệnh được phát xuất từ nguyên lý rằng: Đất thuộc về Chúa Ki-Tô, và người đại diện của chúa Ki-Tô có quyền xử dụng tất cả những gì không do tín đồ của Chúa chiếm hữu, những kẻ ngoại đạo không thể là kẻ sở hữu hợp lý bất cứ một mảnh đất nào". Nghĩa là tất cả đất đai và của cải trên thế gian này chỉ có những người theo đạo Chúa mới có quyền hưởng. Còn những người theo đạo khác mà hưởng ké ngày 2 bữa cơm tự mình làm ra, thì được họ coi là bất hợp lý. (Đạo Thiên Chúa và chủ nghĩa Thực Dân tại Việt Nam. Luận án tiến sĩ của Cao Huy Thuần trang 7).


_ Giáo Hoàng Callistus (Người Y Pha Nho) ký sắc lệnh cho (Thái Tử) Henry Le Navigateur bắt Thổ dân những đất khám phá được làm Nô-Lệ. Ngày ký sắc lệnh ấy là ngày ảm đạm nhất trong lịch sử chế độ Thực Dân ( theo Học giả Nguyễn Hiến Lê-Lịch sử Thế Giới-Văn nghệ 1994 trang 349 ). Trong thánh kinh Chúa cũng khẳng định "Ta được phái xuống trần chỉ để cứu dân Do Thái mà thôi" và Giê-su coi các dân tộc khác là chó (Matthew: 15:21-28). Như Charles Davidson (thượng nghị sĩ Mỹ) quan niệm: "Chúa sinh ra các giống dân da màu, mục đích là để làm nô lệ cho dân da trắng" và ông vận động chính phủ Mỹ lập lại chế độ nô lệ. Cho nên khi dân Âu Châu đi chiếm thuộc địa ở Phi Châu và Úc Châu họ đã đi săn và bắn dân bản địa như săn bắn thú rừng. Như vậy dân da vàng mũi tẹt đừng hòng Chúa cho lên thiên đàng.


_ Năm 1493 Giáo Hoàng ALEXANDER VI vạch một đường thẳng tưởng tượng ở phía Tây quần đảo Cape Verde chạy qua Bắc và Nam cực để chia trái đất ra làm hai. Nửa phía Tây giao cho Tây Ban Nha, nửa phía Đông giao cho Bồ Đào Nha, ngoại trừ Ba Tây (Brasil). Đến nỗi Pháp Hoàng tức giận tuyên bố một câu lịch sử "Ai là người có thể chỉ cho ta biết tờ di chúc của ông Tổ Adam nói rằng quả địa cầu này để lại cho hai nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha " (Tham khảo sách This is America's story, Đạo Thiên Chúa và Chủ nghĩa Thực Dân tại VN trang 7, và Nguyễn Mạnh Quang trong "Vatican Thú tội và xin lỗi" trang 202).

 
Có người đã tổng kết những đòi hỏi và hành động điển hình của Thiên Chúa trong Kinh Thánh:

 
-         Thiên Chúa đòi hỏi và chấp nhận giết người để tế Thiên Chúa (Leviticus 27; Judges 11;  2 Samuel  21).
-         Thiên Chúa giết đứa con đầu lòng trong mọi gia đình Ai Cập (Exodus 12)
-         Thiên Chúa chấp nhận nô lệ (Exodus 21; Leviticus 25)
-         Thiên Chúa chấp nhận việc bán con gái làm nô lệ (Exodus 21)
-         Thiên Chúa ra lệnh giết các phù thủy và những kẻ lạc đạo (Exodus 22)
-         Thiên Chúa xử chết những người vi phạm ngày lễ Sabbath (không nghỉ làm việc ngày thứ Bảy) (Exodus 31)
-         Thiên Chúa giết 70000 người trong một dịch hạch do chính Chúa tạo ra (2 Samuel 24)
-         Thiên Chúa cho 2 con gấu cắn nát 42 đứa trẻ vì chúng chế riễu nhà tiên tri Elisha (2 Kings 2)
-         Thiên Chúa tạo ra hồng thủy giết chết mọi người và mọi sinh vật, chỉ chừa lại gia đình tên say rượu Noah và giống vật mỗi thứ một cặp, vì Chúa thấy loài người, do chính Chúa “sáng tạo” ra,  tội lỗi (Genesis 6) [Dưới con mắt cận thị của Thiên Chúa thì con người sa ngã, mang tội với Thiên Chúa, do đó Thiên Chúa tạo ra Hồng Thủy để giết hại hầu hết loài người. Nhưng thử hỏi, tại sao Thiên Chúa lại giết cả mọi sinh vật hoàn toàn vô tội, gồm có nhiều triệu chủng loại khác nhau, khi chúng do chính Chúa “sáng tạo” ra và không hề làm điều gì trái với ý của Thiên Chúa?


-         Thiên Chúa ra lệnh giết vợ con, anh em nếu họ theo tôn giáo khác (Deuteronomy 13)
-         Thiên Chúa xử chết những đứa trẻ nào không cắt miếng da đầu dương vật  (Genesis 17)
-         Một học giả trên Internet đã đếm được là trong Thánh Kinh Thiên Chúa đã giết trên 2 triệu người, đó là con số đếm được, trong khi Satan chỉ giết có 10 người, với sự đồng ý của Thiên Chúa, trong vụ đánh cuộc về trường hợp của Job.
 
Những lời bình của các chính trị gia và học giả về Kinh Thánh


1) "Cố Tổng Thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson, là tác giả Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hiệp Chủng Quốc, lúc đọc cuốn Khải Huyền trong Kinh Thánh đã phê bình rằng đó là "những lời nói dốt nát của một kẻ điên khùng" (He, Jefferson, referred to the Book of Revelations as "the ravings of a maniac"), theo West Country Times, California, USA, biên tập viên Steven Morris, số ra ngày 14.8.1995."

 
2) "Trong cuốn "The Book of Ruth", Freedom Religion Foundation, 1982, trang 6-8 và 59-60, bà Ruth Hurmence Green, một người sinh ra và lớn lên trong nền giáo dục Ki Tô Giáo viết như sau:

 
Không có cuốn sách nào mà trong đó mạng sống con người, thật ra là mọi mạng sống, lại rẻ rúng như vậy. Cái vị Chúa ác ôn của Cựu Ước ra lệnh cho dân Do Thái giết, cưỡng hiếp, và tra tấn không thương xót toàn thể nhiều quốc gia, "trẻ thơ và sơ sinh, thiếu niên và trinh nữ, và người già cả". Nếu họ không tuân lệnh thì chính họ sẽ chịu sự thịnh nộ thù hằn của Chúa. Những con cưng của Chúa đã vâng lời tàn sát nhiều ngàn người, xé xác những phụ nữ đang mang thai, quật con nít vào đá, để các đầu lâu vào trong những sọt rác và chặt chân tay những nạn nhân của họ. Cái kẻ tội phạm vô tiền khoáng hậu này (Chúa) đã nhận chết đuối toàn thể nhân loại trừ gia đình một tên say rượu (Noah). Hắn đã khiến cho trái tim của Pharaoh thành chai đá nên đã giết tất cả các trẻ sơ sinh ở Ai Cập. Vì sự tái sinh của hắn trên trái đất (nghĩa là sự sinh ra của Jesus) mà trong một vùng rộng lớn mọi bé trai dưới hai tuổi đều bị giết (bởi Herod). Có thể bảo tôi được chăng là mạng sống con người là thiêng liêng đối với Chúa?

 
Cuốn Tân Ước cũng không ủng hộ gia đình như là một ưu tiên của dân Ki Tô Giáo. Jesus không những khinh khi chính gia đình hắn, mà trong một trường hợp, còn từ chối mọi chuyện với gia đình của mình (Matthew 12: 46-49) nhưng lại đòi hỏi những người theo hắn phải từ bỏ gia đình họ, nói rõ rằng kẻ nào muốn làm đệ tử hắn thì phải bỏ tất cả những gì mình có (Luke 14:33).
 

Cuốn Thánh Kinh đã được dùng trong nhiều thế kỷ để sát hại nhiều triệu mạng người, và Ki Tô Giáo đã phá nát gia đình, như Jesus đã hứa hẹn: "Ta sinh ra để làm cho con nghịch với cha, con gái nghịch với mẹ, con dâu nghịch với mẹ chồng, và những người trong nhà thành kẻ thù của nhau" (Matthew 10:35-36). Trong ngày phán xét các gia đình sẽ bị tan nát. Vậy ai là kẻ còn có thể cho rằng cuốn Thánh Kinh ủng hộ gia đình hay đời sống của con người?

 
Không có một trang sách nào trong Thánh Kinh mà không làm tôi bất bình về một phương diện nào đó. Thật ra, sau mỗi lần tìm hiểu Thánh Kinh tôi lại muốn đi tắm rửa sạch sẽ với xà bông "lye" của bà nội. Và khi tôi thấy Thánh Kinh coi thường phụ nữ thường là tôi muốn quẳng nó ra cuối phòng. Tôi nguyện không bao giờ còn cầm cuốn Thánh Kinh một cách lộ liễu trên tay ở nơi công cộng. Thomas Pains, đấng cứu rỗi thực sự của thế giới, đã tố cáo cuốn Thánh Kinh thay tôi: "Tôi thành thật ghê tởm nó như là tôi ghê tởm mọi thứ độc ác".

 
Nhưng không phải trong đó chỉ có những sự ác độc và những sự tàn bạo không thể tưởng tượng. Nếu là chuyện tục tĩu, bạn sẽ thấy nó trong cuốn sách này. Nếu là chuyện dâm ô, bạn sẽ thấy nó trong Thánh Kinh, và bạn không cần phải mất công tìm kiếm. Tôi không khuyên bạn mở ra bất cứ trang nào và đọc cái đoạn đó đập vào mắt bạn đầu tiên. Bạn có thể vi phạm luật kiểm duyệt. Nếu luật kiểm duyệt được thi hành một cách chặt chẽ, cuốn Thánh Kinh sẽ phải bán giấu giếm dưới quầy hàng". (Tôi bỏ phần tiếng Anh)."

 
3) "Sau khi 39 tín đồ của nhóm Cổng Thiên Đàng (Heaven's Gate) tự tử tập thể ngày 23, 24 và 25 tháng 3, 1997, tại San Diego, bang California (Hoa Kỳ), bà Elizabeth Horabin, thành phố San Bruno (California), gởi cho ông biên tập viên báo "The San Francisco Chronicle" một bài viết ngắn nhưng quan trọng như sau:


"Một Giáo Phái Khác"
"Thưa ông Biên Tập Viên,
Qua sự tự tử tập thể của các tín đồ giáo phái Cổng Thiên Đàng, tôi thấy nên lưu ý quần chúng quan tâm về một giáo phái lớn hơn và vẫn còn tồn tại.

 
Cũng như ông Applewhite (trưởng nhóm của giáo phái Cổng Thiên Đàng, LNT) và băng đảng của ông ta, người lãnh đạo và các thuộc hạ bị ép buộc từ bỏ tình dục, cũng như theo đuổi một cuộc hành trình sau khi chết để sửa soạn đến một cảnh giới cao hơn và hoàn hảo hơn cuộc đời trần thế. Và họ cũng mặc những sắc phục buồn cười. Còn con chiên thì được dạy bảo là hãy dùng những ham muốn tình dục để gia tăng dân số vô hạn định, kết quả của lời dạy nầy là con người sẽ đói khát và chết vì bệnh tật.
 
Tuy nhiên, khác với giáo phái Cổng Thiên Đàng: họ chỉ làm thiệt mạng các tín đồ của họ mà thôi, còn giáo phái nầy như quá trình lịch sử đã cho thấy, họ không ngại ngùng giết cả những người không thuộc giáo phái của họ.
 
Tên của giáo phái đó là Thiên Chúa giáo.


     2-4-1997
VKL (tổng hợp)

Bình luận (4)

Nhận xét thì có mặt phải - mặt trái, điều hợp lý và không hợp lý, nếu chúng ta để cho sự chủ quan, tính ích kỷ và thói kiêu căng làm chủ, mọi sự sẽ thay đổi hoàn toàn.Là một người bình thường, ta phải đặt câu hỏi : Liệu người đưa bài viết có hiểu rõ ràng không, có bị chi phối bởi tính chủ quan, thiếu lòng tôn trọng người khác không...Cảm ơn các bạn.
Nguyen Van ( 12/07/2011 06:26:16)
Thánh Kinh là lời mạc khải của Chúa100% là không thể sai lầm, mà tại   sao lại sai lầm? Ai dám to gan   sửa TK hay do con người bày đặc ra lời mạc khải đó của Chúa? Để bịp thiên hạ, trong TK có gì đáng học hỏi??? đem lại lợi ích gì cho nhân lọai, hay là toàn hận thù giết hại lẫn nhau...????!!! Đán buồn thay ngày nay vẫn có rất nhiều thanh niên có học thức (cũng ) chỉ dùng cảm tính hay lòng sùng tín của họ mà không sử dụng ý thức, lý trí.   Đúng là có học cũng như   không học, tội nghiệp.
buồn thay ( 30/05/2011 04:38:35)
Bài viết này đã cũ, nhưng vấn đề luôn luôn mới. Thể kỷ 21 rồi, nhân loại hãy ngồi lại cùng nhau và nói thẳng thắn với nhau những điều nguy hại của tôn giáo độc Thần, và sự nguy hiểm của giáo lý sai lầm....
Bạn Đọc ( 25/05/2011 06:56:46)
Những ai yêu nước là yêu đạo Phật!
phuong ( 25/05/2011 05:24:16)

Viết bình luận mới

Tên bạn
Email
Nội dung
 
  • Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng
  • Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng) Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội
  • Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng) Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo
  • Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ
  • Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa) Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa)
  • Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc
  • Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ” Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ”
  • Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội

Đánh giá của bạn về giao diện website: tongiaovadantoc.com

Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
Giao diện đẹp dễ dùng
Tôi có một góp ý cho TG&DT
Cũng bình thường
xem tin tức, Thế giới tin tức Kpop, Kho sim thẻ, sim số đẹp