đậu tương đen hữu cơ

Tôn giáo - Thời đại

15:42 15/12/2014

Trí thức Trung Quốc với kỷ niệm lần thứ 25 ngày đức Đạt Lai Lạt Ma nhận giải Nobel Hòa bình

(TG&DT) - Để đánh dấu kỷ niệm 25 năm, ngày đức Đạt Lai Lạt Ma nhận giải Nobel Hòa bình, vào ngày 10 tháng 12 năm 2014, một số các vị văn nghệ sĩ trí thức Trung Quốc, các Luật sư, các Học giả và các nhà hoạt động Chính trị đã gởi Thông điệp nêu bật những đóng góp của mình.
Những điều này đã được công bố tin tức trên các trang Web của Trung Quốc, bao gồm  cả trang Boxun. ICT đã dịch sang tiếng Anh.

Ông Nghiêm Gia Kỳ (Yan Jiaqi-嚴家祺), nguyên Giám đốc Viện Nghiên cứu chính trị Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc, cựu cố vấn chính trị cho Cố Thủ tướng Chính phủ Trung Quốc, Triệu Tử Dương (Zhao Ziyang-趙紫陽):

“Đức Đạt Lai Lạt Ma thành tựu cao cả của trái tim, Tình thương, bi mẫn và an lạc với ba khía cạnh: - Một là lòng vị tha của mình, với hơn nửa thế kỷ không ngừng phấn đấu cho quyền Tự do Dân chủ của người Tây Tạng, thống nhất Trung-Tây Tạng, hòa bình ở Trung Quốc và thế giới. -  Thứ hai là tinh thần Từ bi bình đẳng của mình, đối xử với mọi người như nhau. – Thứ ba là tinh thần phi bạo lực của Ngài.

Ảnh hưởng của đức Đạt Lai Lạt Ma trong lĩnh vực văn hóa Tây Tạng và cả thế giới, không giới hạn đối với đức tin tôn giáo Tây Tạng, nhưng cũng có liên quan đến nhân vật cao quý cá nhân của mình.

Là một lựa chọn cuối cùng cho đức Đạt Lai Lạt Ma, bất chấp những tình trạng khó khăn, Ngài đã luôn luôn đóng vai trò lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng và 55 năm sống lưu vong, Ngài đã đóng góp to lớn cho người Tây Tạng và của nhân loại qua ba thể hiện:

Đầu tiên, đức Đạt Lai Lạt Ma truyền bá Phật giáo Tây Tạng cùng khắp trên thế giới.

Thứ hai, đức Đạt Lai Lạt Ma là người bảo vệ quyền lợi cho người Tây Tạng, đề xuất các phương pháp tiếp cận Trung đạo, nòng cốt là bảo vệ quyền lợi của người Tây Tạng và duy trì sự hợp nhất giữa Trung Quốc và Tây Tạng. Hơn 55 năm sống lưu vong, Ngài đã thổi luồng văn hóa Tây Tạng ở Ấn Độ và châu Âu về con đường Dân chủ hóa và Hiện đại.

Thứ ba, đức Đạt Lai Lạt Ma là một người ủng hộ đối thoại liên tôn và liên đới và một hậu duệ Hòa bình thế giới”.
Ông Nghiêm Gia Kỳ đã gặp đức Đạt Lai Lạt Ma tại Pari, Pháp quốc (04 tháng 12 1989)

Ông Nghiêm Gia Kỳ (Yan Jiaqi-嚴家其) đã gặp đức Đạt Lai Lạt Ma tại Pari, Pháp quốc chưa đầy một tuần sau khi ông nhận giải Nobel Hòa bình, là Giám đốc đầu tiên của Viện Khoa học Chính trị Xã hội Trung Quốc, hiện đang sinh sống tại tiểu bang Washington, Hoa Kỳ.

Ông Trần Quang Thành (Chen Guangcheng-陳光誠), Luật sư Nhân quyền:

“Ngày Nhân quyền quốc tế là kỷ niệm 25 năm khi đức Đạt Lai Lạt Ma được trao giải Nobel Hòa bình. Tôi rất vinh dự và chân thành kính chúc mừng kỷ niệm 25 năm ngày đức Đạt Lai Lạt Ma nhận giải Nobel Hòa bình. Với thời gian dài, Ngài luôn chủ trương triết lý hòa bình và bất bạo động, đề xuất giải quyết các vấn đề Tây Tạng thông qua phương pháp tiếp cận Trung đạo, và việc bảo vệ truyền thống văn hóa Tây Tạng. Bằng cách liên tục thúc đẩy các ý tưởng Hòa bình trên toàn thế giới và ủng hộ sự khoan dung trong tình huynh đệ, Ngài đã có những đóng góp to lớn cho hòa bình ở Trung Quốc và phần còn lại của thế giới.

Cho đến nay, đức Đạt Lai Lạt Ma,  ý tưởng của Hòa bình và Khoan dung vẫn chưa chấm dứt sự mạo phạm của các giá trị phổ quát và phẩm giá con người được thực hiện bởi chế độ đàn áp. Nhưng với những tiến bộ trong công nghệ thông tin, tôi hy vọng Ngài sẽ đưa năng lượng vào, ảnh hưởng đến người dân thường ở Trung Quốc để họ hiểu được triết lý và khoan dung của vị thế mình, ủng hộ quyền tự chủ chính danh theo Hiến pháp của Trung Quốc đối với Tây Tạng thay vì độc lập. Các giá trị Nhân quyền bị đảng cầm quyền Trung Quốc tuyên truyền trên phương tiện truyền thông đảo ngược, khiến người dân thường có ý tưởng sai lầm rằng đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi Độc lập cho Tây Tạng. Điều này sẽ đóng một vai trò rất quan trọng, lần lượt hòa bình của Trung Quốc đối với nền Dân chủ”.
Luật sư Nhân quyền Trần Quang Thành bái kiến đức Đạt Lai Lạt Ma tại New Delhi, Ấn Độ năm 2006 (đứng giữa)

- Luật sư Nhân quyền Trần Quang Thành (Chen Guangcheng-陳光誠), cố vấn cao cấp cho các Lantos Human Rights và Justice Foundation, hiện đang sống ở Washington, DC, Hoa Kỳ.

Ông Đằng Bưu (Teng Biao-滕彪), Luật sư Nhân quyền:

“Đức Đạt Lai Lạt Ma là một vị lãnh đạo quan trọng cho phong trào để thúc đẩy Hòa bình và bất bạo động, Ngài đã có những đóng góp xuất sắc đối với việc thúc đẩy Dân chủ hóa cho nhân dân Tây Tạng tự trị, thúc đẩy giao lưu và hòa giải giữa các dân tộc Tây Tạng và Trung Quốc, ủng hộ đồng bào dân tộc đoàn kết và khoan dung tôn giáo, và tác động tâm hồn con người hài hòa và tự giải phóng.

Một khúc dạo đầu cảnh báo chế độ Trung Cộng độc tài bắt đầu vào năm 1989, khi sinh viên học sinh và người dân Trung Quốc đã hy sinh của họ quá lớn lao. Đức Đạt Lai Lạt Ma, người gần đây đã được trao giải Nobel Hòa bình, nói rằng: “Những nổ lực của các nạn nhân không thực hiện một cách vô ích. Trong vòng 25 năm tới, nền Dân chủ đã trở thành nhiều hơn và nhiều hơn, trong khi chế độ độc tài vẫn hành động dậm chân. Cộng sản Trung Quốc có nền kinh tế và quân sự mạnh mẽ, nhưng họ đã từ chối nền văn minh chính trị, lợi dụng bừa bãi các quyền tự do và phẩm giá của tất cả mọi người”.

Nhân dân các dân tộc, đặc biệt là người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ đang phải chịu thảm họa Nhân quyền rất lớn dưới sự cai trị của chế độ Trung Cộng. Các chính trị gia từ khắp nơi trên thế giới, hoặc tình cờ đối xử với họ, hoặc nhắm mắt làm ngơ. Trong thế giới hoài nghi này, trong một trật tự quốc tế cần cải cách triệt để, có quá ít nhà lãnh đạo thế giới đã không ngừng kêu gọi cho sự Tự do và Nhân quyền như Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Việc trao giải Nobel Hòa bình cho đức Đạt Lai Lạt Ma rất quan trọng, thậm chí cần phải ghi nhớ. Tôi xin bày tỏ sự tôn trọng cao quý nhất của tôi và lời chúc mừng chân thành đến với Ngài!”

Ông Đằng Bưu, Luật sư Nhân quyền, Trung Quốc, hiện ở Thành phố Boston, Hoa Kỳ

- Ông Đằng Bưu (Teng Biao-滕彪), Luật sư Nhân quyền, Trung Quốc, thành viên độc lập (PEN), Học giả Đại học Harvard, hiện ở Thành phố Boston, Hoa Kỳ.
Ông Tô Hiểu Khang (Su Xiaokang-蘇曉康), nhà văn Trung Quốc:

“Đức Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã thực hiện phép lạ, không những chỉ truyền bá Phật giáo Tây Tạng với thế giới trước khi bị tuyệt chủng, nhưng cũng dùng Phật giáo để làm phát sinh đạo đức hài hòa giữa con người và thiên nhiên, một giá trị phổ quát. Đối với Trung Quốc đang trãi qua ‘Cất cánh kinh tế’ bằng sự bóc lột và cướp bóc môi trường, có một nhu cầu cho các giá trị văn hóa và nguồn lực mới để khắc phục những thiệt hại của xã hội và hệ sinh thái. Nền văn minh Trung Quốc có một truyền thống cũ đi về phía Tây và Tây ngày nay nằm trên cao nguyên Tây Tạng”.
Ông Tô Hiểu Khang bái kiến đức Đạt Lai Lạt Ma tại Ấn Độ năm 2011

- Ông Tô Hiểu Khang (Su Xiaokang-蘇曉康), nhà văn Trung Quốc lưu vong, hiện đang sống ở Delaware tiểu bang thuộc miền Trung Đại Tây Dương của Hoa Kỳ.

Thích Vân Phong
Từ website của chiến dịch Quốc tế cho Tây Tạng

Viết bình luận mới

Tên bạn
Email
Nội dung
 
  • Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng
  • Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng) Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội
  • Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng) Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo
  • Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ
  • Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa) Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa)
  • Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc
  • Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ” Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ”
  • Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội

Đánh giá của bạn về giao diện website: tongiaovadantoc.com

Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
Giao diện đẹp dễ dùng
Tôi có một góp ý cho TG&DT
Cũng bình thường
xem tin tức, Thế giới tin tức Kpop, Kho sim thẻ, sim số đẹp