đậu tương đen hữu cơ

Tôn giáo & Đối thoại

22:48 07/05/2011

10 góp ý với thư thỉnh nguyện của 10 vị Linh mục Việt Nam

Ngay trong Kitô giáo Việt Nam, các ngài muốn thay đổi thể chế hiện nay, nhưng với tâm hận thù, ngôn ngữ xấc xược, làm sao mà tạo hòa khí để nhà nước Việt Nam chấp nhận sai lầm của mình. Dĩ nhiên phải lâm vào bế tắt nếu không bạo lực và bạo loạn, như thế thì không phải xây dựng đất nước mà đưa dân tộc vào cảnh nồi da xáo thịt như các ngài đã tạo ra cho bộ tộc Hutu – Tussi
Ngày thứ hai, 11 tháng 9 năm 2006 vừa qua, 10 vị Linh Mục đã ký tên vào thỉnh nguyện thư, gửi lên Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Danh sách gồm có:


1- Lm Têphanô Chân Tín, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.
2- Lm Gioa-kim Trần Quý Thiện, Giáo phận Orange, California, Hoa Kỳ.
3- Lm Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tổng Giáo phận Huế.
4- Lm Phêrô Nguyễn Thanh, Hoa Kỳ.
5- Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý, Tổng Giáo phận Huế.
6- Lm Phaolô Trần Xuân Tâm, Tổng Giáo phận Washington, Hoa Kỳ.
7- Lm Giuse Trần Văn Quý, Giáo phận Bùi Chu.
8- Lm Giuse Ðinh Xuân Long, Giáo phận Charlotte, North Carolina, Hoa Kỳ.
9- Lm Phêrô Phan Văn Lợi, Giáo phận Bắc Ninh.
10- Lm Gioan Ðinh Xuân Minh, Giáo phận Mainz, Ðức Quốc.


1- Với nội dung hết sức thiết tha cho Mẹ Quê hương và Mẹ Giáo hội, nhân Đại hội thường niên, trong Thư Chung với chủ đề “Sống Đức Tin giữa lòng xã Hội Việt Nam hiện thời”, các Linh mục đó đã bắt đầu như sau: chúng con - một số linh mục trong và ngoài Nước thao thức với vận mệnh của Mẹ Quê hương và Mẹ Giáo hội …


Góp ý: Đó là niềm thao thức của con dân đối với đất nước và con Chúa đối với Giáo Hội, đáng trân trọng và cần lắng nghe!


2- Trước hết, các Linh mục khẳng định chức năng và vai trò của người Công giáo rằng:


Kitô hữu Việt Nam phải trở thành muối men để giữ cho mọi thành phần xã hội khỏi hư thối, giúp cho cuộc sống giữa xã hội được mặn nồng và làm cho mọi sinh hoạt trong xã hội vươn lên tới những giá trị tinh thần siêu việt


Góp ý: Vâng, đó là một lý tưởng, nhưng Kitô giáo có mặt trên đất nước Việt Nam chỉ mới 5 thế kỷ, còn Dân tộc Việt Nam đã tồn tại trên 4 ngàn năm văn hiến, như vậy 3 ngàn rưỡi năm trước đó, lúc chưa có Kito hữu, thì mọi thành phần của dân tộc Việt Nam đều bị hư thối, xã hội Việt Nam đều tình nghĩa thiếu mặn nồng và chưa hề vươn tới được những giá trị tinh thần siêu việt hay sao ?!

3- Rồi các Linh mục quyết đoán rằng Kitô hữu Việt Nam phải là ánh sáng soi chiếu một thế gian chìm ngập trong bóng tối của những học thuyết xa lạ và thậm chí đối nghịch với Tin Mừng để làm cho nó nhận ra những sự thật chính yếu và vĩnh cửu

Góp ý: Ôi, thật là vĩ đại, Kitô hữu Việt Nam phải là ánh sáng. Ngoài 7 triệu Kitô hữu Việt Nam, 80 triệu dân còn lại có mắt mà mù, có đầu mà không có óc hay sao mà đang “chìm ngập trong bóng tối”?

“Thế gian chìm ngập trong bóng tối của những học thuyết xa lạ…”ngoài Thần học Công giáo, ở Việt Nam hiện nay có những “học thuyết” nào ? Mác-Lê, Tin Lành, Hồi giáo, Tam giáo (Phật Lảo Khổng), các tôn giáo dân tộc như Cao Đài Hòa Hảo, và một “học thuyết” phi ... học thuyết của văn hóa và văn minh Việt Nam, bàng bạc mà thấm sâu trong tâm tình và nếp sống tuyệt đại đa số dân tộc, rồi được tôi luyện và thử thách từ mấy ngàn năm. Đó là những “học thuyết” không “xa lạ” chút nào với dân tộc như học thuyết Công giáo, lại càng không phải là “bóng tối” đã chỉ đạo cho dân tộc oanh liệt chống ngoại xâm, mở mang bờ cỏi, và tồn tại cho đến ngày nay. Xin các vị Linh mục hảy soi gương, nhìn lại “học thuyết”của mình, nhìn lại lịch sử đẩm máu và quá trình truyền Tin Mừng “khai hóa” cuả Vatican, trước khi ngạo mạn đánh giá người khác.

4- Hơn ai hết, quý Đức cha đều đã thấy suốt gần 90 năm qua, chủ nghĩa và chế độ Cọng Sản đã hành hạ vô cùng tàn khốc và giết hại hàng trăm triệu nạn nhân khiến Đức Giáo Hoàng Pio XI đã mạnh mẽ lên án..

Góp ý: Vâng, chế độ Cọng Sản “vô cùng tàn khốc” nhưng chỉ non thế kỷ, đó là chưa nói đến những đóng góp của nó cho phong trào giải thực cho rất nhiều dân tộc, trong đó có Việt Nam, khỏi gông cùm của thực dân Tây phương Thiên Chúa giáo. Còn sự tàn khốc của Kito giáo đối với nhân loại suốt 17 thế kỷ qua, đó là một sự thật tại sao Pio XI không tự lên án Giáo Hội? Bất cứ học thuyết nào khởi đầu đều phạm những sai lầm, luôn lấy sinh mạng nhân loại làm thí điểm, nhưng nếu biết tỉnh ngộ sửa sai thì vẫn có chổ đứng trong lòng dân tộc, như dân tộc Việt Nam đã từng đón nhận và tha thứ đứa con phản quốc tiếp tay ngoại bang dầy xéo quê hương trong những thế kỷ trước! Học thuyết thần giáo còn phạm lắm sai lầm huống nữa học thuyết thế tục. Trong các tôn giáo ít cực đoan, sự sai phạm được giảm thiểu, còn nếu tôn giáo mà cuồng ín, thì hẳn nhiên sẽ đem lại đau khổ cho nhân loại như cái dau khổ do “học thuyết xa lạ” mang đến mà quý Ngài lên án. Đành rằng trong chế độ toàn trị của CSVN hiện thời, có những mặt tiêu cực bất toàn như cái bất toàn của Hội Thánh các Ngài trong bao thế kỷ đen tối, và dĩ nhiên là thế, vì họ là những người phàm phu tục tử, cán bộ còn lòng tham, Một tu sĩ khi chịu chức Linh Mục, trong những lời khấn, có nguyện trọn đời tinh khiết và nghèo khó, nhưng các Ngài KHÓ mà không NGHÈO, TINH mà không KHIẾT, một L.M giám đốc ngân hàng Tòa Thánh mà còn thụt két tài khoản Giáo Hội thì trách sao những con người đầy nhục dục thất tình kia tránh khỏi tội lỗi, và những hành động tiêu cực đó có phải là một chính sách?

5- Chúng con nghĩ Kitô hữu làm men muối và ánh sáng trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa trước hết cốt tại việc Giáo Hội Công Giáo Việt Nam phải có thái độ đúng đắn với chủ nghĩa vô thần nghịch đạo và chế độ độc tài toàn trị Cộng Sản xét từ góc độ đức tin và luận lý, một chủ nghĩa và chế độ mà chính đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã xác định với đức cố Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền rằng nó chỉ toàn là dối trá và không thể thay đổi được

Góp ý: Đã là “Vô thần nghịch đạo” thì có dính líu gì đến đức tin, lấy đức tin xét vô thần là chuyện nghịch lý, khác nào lấy luật pháp nước nầy xử lý tội phạm nước khác; lấy nhãn quan hội họa đánh giá nghệ thuật điêu khắc!

J.P II xác định Cọng Sản toàn là dối trá và không thể thay đổi? Đã không thể thay đổi thì đòi hỏi phải có thái độ đúng đắn là thế nào? Giáo hội Công giáo hảy đứng lên mà tiêu diệt Cọng Sản Việt Nam ngay, chứ “thỉnh nguyên” làm gì cho mất thì giờ. Còn dối trá là chuyện chính trị thế tục, chỉ sợ tôn giáo mà dối trá mới là vấn đề đáng ngại!

6- Hơn 70 năm qua, một số Tín hữu đã mơ hồ và ảo tưởng về vấn đề nầy, dẫn đến nhiều lựa chọn lầm lạc, tác hại không những cho bản thân mà còn cho cả Dân tộc. Lẽ ra GHCGVN phải là đuốc soi đường cho toàn Dân dõi bước, nhưng đáng tiếc là vì nhiều lý do rất phức tạp, Giáo hội đã chưa làm được việc này. Ðiều đó chẳng những đã khiến Giáo hội bị phân hóa lắm khi rất trầm trọng, mà còn làm cho toàn Dân lầm lạc theo. Lẽ ra GHCGVN phải thống nhất về nhận thức và thái độ vững chắc, đầy đủ đối với chủ nghĩa và chế độ CSVN đã, rồi mới nghĩ đến việc phát triển chính mình. Thực tế, một số thành viên của Giáo hội đã làm ngược lại, là đang khi chưa hình thành nhận thức và thái độ thống nhất này, thì lại quá hăng say muốn truyền giáo và phát triển theo bề nổi thường là rất hời hợt. Hậu quả là sự lựa chọn rất tùy tiện của từng thành viên của Giáo hội đã làm cho việc thỏa hiệp với Cộng sản ngày càng trở nên phổ biến. Thay vì cần làm ÐÚNG VIỆC, nhiều Kitô hữu chỉ thích làm ÐƯỢC VIỆC dù phải trả những giá rất đắt mà chắc chắn đã và đang để lại di họa lâu dài và trầm trọng cho Giáo hội.

Góp ý: Rất đúng khi các Ngài nói như vậy.:”Lẽ ra các Ngài phải là đuốc soi đường cho toàn Dân dõi bước…” nhưng tiếc thay, trong 100 năm bị Tây đô hộ tàn bạo, trong 20 năm bị Mỹ tàn phá non sông, các Ngài chui vào bộ máy hết Tây đến Mỹ để ăn nhờ bổng lộc mà truyền đạo chứ không chịu làm “đuốc soi đường” cho toàn dân chống ngoại xâm hay xây dựng hòa bình. “…nhưng đáng tiếc vì nhiều lý do rất phức tạp, Giáo Hội đã chưa làm được việc nầy…” Đã biết vì nhiều lý do rất phức tạp (“lý do” gì đây ?!), nên GH chưa làm được tại sao còn trách móc GH!

7- Sứ mệnh làm muối men và ánh sáng phải thúc đẩy Giáo hội đòi lại quyền giáo dục giới trẻ qua học đường và giáo dục quần chúng qua các phương tiện truyền thông.

Góp ý: Giáo dục giới trẻ và quần chúng để biến thành tín đồ cuồng tín và quần chúng vọng ngoại, chỉ biết có Vatican thôi sao? Giáo dục gì đây khi phải mất 500 năm mới “tha thứ” cho Ga-li-lê đã dám nói ngược với Giáo hội rằng quả đất thì tròn ? Giáo dục gì đây khi trong Kinh Thánh đầy dẩy những lời nguyền rủa độc ác, những khích động giết chóc, những dâm ô đồi trụy, những giối trá dốt nát ? Giáo dục gì đây khi hiện nay, các tín đồ cùng thờ một Chúa đang quyết liệt đâm chém nhau trong 12 cuộc chiến tranh mang màu sắc tôn giáo ? Giáo dục gì đây khi Linh mục Hoàng Quỳnh của Giáo hội đã hãnh diện là “Thà mất nước chứ không thà mất Chúa” ?

8- Chúng con thiết nghĩ chính khi Giáo hội đòi cho mình được độc lập trong việc thiết lập sắp xếp cơ cấu, thành lập tổ chức hội đoàn, tuyển mộ huấn luyện nhân sự, tấn phong thuyên chuyển chức sắc, bổ nhiệm đề cử lãnh đạo của mình, thì chính việc này sẽ tạo đà và thúc đẩy phía dân sự đòi quyền tự do dấy lên phong trào, tự do thiết lập các đoàn thể đảng phái, tự do khai sáng những tổ chức phi chính phủ, đòi quyền sinh hoạt độc lập của mọi tổ chức nhân dân, quyền tự do bầu cử và ứng cử vào mọi cấp điều hành xã hội.

Chúng con thiết nghĩ chính khi Giáo hội đòi cho mình quyền tự do truyền bá tôn giáo đến Nhân dân, tham gia vào mọi khía cạnh của đời sống xã hội, bằng cách thành lập và điều hành các trường học đủ mọi cấp, từ nhà trẻ đến đại học, sở hữu và điều hành báo chí, phát thanh, truyền hình, trang mạng, nhà xuất bản riêng, thành lập và điều hành các cơ sở hoạt động từ thiện, chẳng hạn bệnh viện và trại mồ côi, thì chính việc này sẽ tạo đà và thúc đẩy phía dân sự đòi quyền tự do thông tin, ngôn luận, quyền tự do hoạt động cứu tế xã hội, quyền tự do giáo dục cho mọi cá nhân và mọi tổ chức nhân dân.

Góp ý: Những đòi hỏi trên đây là nguyện vọng chính đáng của một tôn giáo, nhưng nếu dùng đó làm đòn bẩy để khuynh loát và kích động nhân dân bắt chước đòi hỏi, thì đây là ý đồ và hoạt động chính trị. Vì nhân dân cũng có quyền đòi hỏi những nguyện vọng chính đáng đó do nhu cầu xã hội dân sự, là việc làm khách quan chứ không cần phải Giáo Hội làm đầu tàu kích động. Đương nhiên, nhân dân phải được nhiều tự do hơn nữa thích hợp với hoàn cảnh xã hội trong nước.

Nếu chúng ta thấy có trách nhiệm với dân tộc, thì hoặc là đối thoại trực tiếp với nhà cầm quyền Việt Nam để góp ý xây dựng những khiếm khuyết tồn tại, hoặc lập hẳn lực lượng đối đầu trực diện với thách thức chứ không nên lấy uy thế của tôn giáo làm công việc của nhà xã hội hoặc nhà chính trị.

Cũng lạ, suốt thời gian thuộc địa không nghe các Linh Mục đấu tranh để giải phóng quê hương. Suốt hai đời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hoà, bao nhiêu bất công trong xã hội, sát hại nhân dân và đảng phái chính trị , tôn giáo, tham nhũng, bán khí tài, gạo cơm, thuốc tây cho Việt cộng, cũng không nghe các cố đạo đấu tranh. Có lẽ trong thời tao loạn đó, các Ngài và Hội Thánh có nhiều đặc quyền đặc lợi, nên ai chết mặc ai, tiền thầy bỏ túi…!!!

9- Góp ý thêm: Khách quan mà nói, những bức xúc cho Giáo hội và cho quê hương như thế là điều chính đáng, tuy nhiên các Ngài lập lờ giữa thiện chí va thủ đoạn, giữa sinh hoạt xã hội và hoạt đầu chính trị. Các Ngài trách móc một số Linh mục tham gia quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt Trận Tổ quốc, Ủy Ban Đoàn Kết , sai với Giáo luật và quy định của Tòa Thánh, nhưng các Ngài cũng đã từng là Tuyên Úy quân đội, từng thao túng chính quyền trước 1975, từng lộng hành đối với chế độ cũ sao không sái với Giáo luật và quy định của Toà Thánh? Nếu các Ngài là Tổng Giám Mục, là Hồng Y điều hành Hội Đồng Giám Mục, các ngài cũng không thể làm khác hơn, không phải Giáo hội Công giáo Việt Nam không biết, nhưng muốn tồn tại và phát triển thì không thể không uyển chuyển linh động và tuỳ thuận hoàn cảnh xã hội, vì đối đầu là một hạ sách!

10- Góp ý chót: Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà mấy tháng gần đây, nhất là thời gian Việt Nam chuẩn bị gia nhập WTO, các cha cố hoạt động sôi nổi trong cũng như ngoài nước. Phong trào quốc dân đòi dẹp tên “Thành phố Hồ Chí Minh” để trả lại tên “Sài Gòn” do Linh mục Nguyễn Hữu Lể đứng tên, khối 8406 cũng do cha cố chủ động ra tuyên ngôn Tự Do Dân Chủ cho VN 2006, đảng Dân chủ Nhân Dân, đảng Dân Chủ, đảng Dân Chủ Bách Việt, đảng Thăng Tiến VN…đều có mặt các Linh mục hoặc tín hữu Kitô giáo VN để lãnh đạo hoặc tích cực tham gia hoạt động. Các Linh mục Giải, Lợi, Lễ, Lý, Nguyễn Ngọc Lan,... và một số vị đang ra sức vận động tín đồ, chính khách nước ngoài, người Việt trong và ngoài nước tham gia những phong trào, những tổ chức mang tính chính trị để các ngài hy vọng làm bước đột phá lập công với dân tộc.

Thiện chí cải thiện chính trị, xã hội để người dân sung sướng, ấm no, công bằng là mục tiêu chính đáng của bất cứ tổ chức chính trị nào, nhất là những đảng phái muốn chiếm cảm tình người dân, hay các nghị sĩ cần kiếm phiếu. Nhưng trong tình hình Việt Nam hiện nay, các tổ chức chính trị đối lập không chỉ đòi hỏi công bằng và tự do, mà còn muốn lật đổ chính quyến và tiêu diệt chế độ Cọng Sản. Đó là quyền của những nhà hoạt động chính trị, vấn đề đơn giản như ... đang giởn. Nhưng thật tế mà xét - hiện giờ một tổ chức nào, cá nhân nào đủ uy tín và khả năng để điều hành ổn định đất nước nếu có một biến cố đổi thay như các ngài mong muốn ? Hay rồi lại đưa đất nước nầy vào cuộc xáo trộn bất an, giành giật quyền lợi, thanh toán trả thù.? Trong lịch sử cận đại, chưa có một đất nước nào có cuộc cách mạng nhung như Bungary, thì Việt Nam, vốn những người từng thù hận, ghìm thế lẫn nhau, làm sao bảo đảm có một đổi thay ôn hoà nếu không cùng nhau đối thoại tìm hướng chung cho dân tộc. Ngay trong Kitô giáo Việt Nam, các ngài muốn thay đổi thể chế hiện nay, nhưng với tâm hận thù, ngôn ngữ xấc xược, làm sao mà tạo hòa khí để nhà nước Việt Nam chấp nhận sai lầm của mình. Dĩ nhiên phải lâm vào bế tắt nếu không bạo lực và bạo loạn, như thế thì không phải xây dựng đất nước mà đưa dân tộc vào cảnh nồi da xáo thịt như các ngài đã tạo ra cho bộ tộc Hutu – Tussi, Rwanda. Còn nếu cảm thấy không cần hoặc không muốn đối thoại hòa giải, thì xin các ngài cứ lật đổ chế độ bằng quân sự và bạo lực cho dân nhờ, bằng không, đừng tạo thêm căng thẳng cho đất nước mà cuối cùng, đau khổ cũng chỉ là người dân Việt Nam mà thôi.

Vả lại, nếu có giải pháp quân sự, các ngài cũng chỉ nương vào súng ống và tiền bạc của ngoại bang, nghĩa là một lần nữa, tái phạm vết nhơ lịch sử của thời Pháp thuộc. Giải quyết việc nhà, mượn tay người ngoài gọi là khôn nhà dại chợ ! Phải chăng đã đến lúc các ngài tuyên chiến với Cọng Sản hay tạo chiến cho dân tộc !


MINH MẪN

Tp HCM, 24/9/06

Nguồn: sachhiem.net

Bình luận (4)

Dân tộc Nhật Bản đâu cần Đắc-Lộ đâu? Không ai nói họ bị Tàu xâm lược hoặc họ là người Tàu. đâu? Không ai nói họ lạc hậu với thế giới. Con người Nhật Bản, xã hội NB chưa biết quốc gia nào trên thế giới dám so sánh.
Loan Phượng ( 12/08/2011 21:11:58)
Thương cho bạn lauqua, ai bảo bạn ông Đắc Lộ truyền chữ quốc ngữ, và nếu không có chữ đó, thì chữ Tàu có gì xấu? Như bây giờ cả thế giới dùng tiếng Anh thì sao? Và nên nhớ chữ Việt cổ đã rực rõ ra sao? Nên phân biệt giữa bản chất và hiện tượng, bản chất của Đắc Lộ là truyền đạo và xâm chiếm (cấu kết với thực dân)
Láu Cá ( 12/06/2011 13:38:51)
Cha Đắc Lộ mà không sang truyền đạo thì ngồi đấy mà viết chữ của bọn Trung Quốc Xâm lược Việt Nam suốt 2000 năm qua.
lauqua ( 11/06/2011 21:16:21)
Ki-tô giáo, thực ra, là một tổ chức chính trị đội lốt tôn giáo, đã thiêu sống nhiều nhà khoa học và những người dị giáo, biến châu Âu thành đêm dài trung cổ đen tối, làm chậm bước tiến bộ của nhân loại đến 1000 năm. ĐốI iới dân tộc Việt Nam, đạo này bán nước hại dân, rước giặc Pháp vào xâm lược VN, “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi dày mả tổ”. Điển hình là linh mục Đắc- lộ, linh mục Nguyễn Bá Tòng,   Con chiên Nguyễn Hữu Bài, Nguyễn Hữu Độ, Nguyễn Tường Tộ, Trương Vĩnh Ký, Ngô Đình Khả (cha Ngô Đình Diệm)… Đám quan lại (linh mục) và con chiên (con cừu, con dê) Ki-tô giáo VN, hình dáng là người VN, nhưng tâm hồn đã bán cho Vatican, làm con dân Vatican từ lâu. Tội ác của Ki-to giáo là rất lớn: Độc ác thay, trúc Nam sơn không ghi hết tộI; Dơ bẩn thay, nước Đông hảI không rửa sạch mùi.Bọn Cán bộ Ki-tô (qua mỹ từ cha sở, cha cố, linh mục, giám mục, thánh cha, thánh mẹ) là những tên chính trị lưu manh và la những tay tình báo cực kỳ nguy hiểm. Cho nên bọn chúng luôn kêu gọI hận thù, kêu gọI chiến tranh, dùng mọI tủ đoạn để thanh trừng kẻ khác, đoạt giành quyền thống trị là chuyện không có lấy gì làm lạ.Tham khảo: Chu Nguyên Chương, Minh Mẫn, Việt Nam Quá Khứ và Hiện TạI; các tài liệu ở www.sachhiem.net ,   www.giaodiemonline.com )
thiende ( 25/05/2011 11:34:08)

Viết bình luận mới

Tên bạn
Email
Nội dung
 
  • Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng
  • Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng) Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội
  • Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng) Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo
  • Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ
  • Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa) Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa)
  • Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc
  • Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ” Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ”
  • Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội

Đánh giá của bạn về giao diện website: tongiaovadantoc.com

Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
Giao diện đẹp dễ dùng
Tôi có một góp ý cho TG&DT
Cũng bình thường
xem tin tức, Thế giới tin tức Kpop, Kho sim thẻ, sim số đẹp