đậu tương đen hữu cơ

GĐPT & CLB Trẻ

12:56 15/10/2011

Phần III: Vấn đáp ký lục (HT.Tuyên Hóa)

(TG&DT) - Hiện nay chúng ta đều là phàm phu chưa được thành Phật, vậy ai dám nói là mình đã thật sự được siêu thoát? Có phải chúng ta vẫn còn phải ăn cơm, mặc áo, và ngủ nghỉ không? Nếu chúng ta vẫn còn phải ăn, mặc và ngủ thì rốt cuộc chúng ta siêu thoát cái nỗi gì?

Hỏi:Con nên làm sao mới có thể giúp đỡ đạo tràng?


Đáp:Con không phá hoại đạo tràng tức là giúp đỡ đạo tràng. Con ủng hộ đạo tràng tức cũng là giúp đỡ đạo tràng.


Hỏi:Nếu chúng con lỡ để lộ ngày sanh của mình ở chỗ tà đạo? Xin hỏi như vậy thân tâm chúng con có bị ảnh hưởng gì không?


Đáp: Trong tâm niệm của quý vị nếu là chánh thì không có gì là tà; còn trong tâm có niệm tà thì tất cả các nơi đều là tà đạo hết.


Hỏi:Trong các sách báo và tạp chí Phật giáo có rất nhiều hình ảnh Phật. Nếu có quá nhiều sách báo như vậy thì chúng con làm sao đây? Chúng con có nên đốt hết không? Hiện nay tại Đài Loan có một vị Pháp sư trẻ rất nổi tiếng, vị đó tự xưng là người học giới luật, nói: phàm đốt các sách báo, tạp chí có hình ảnh Phật tức là phạm tội làm thân Phật chảy máu. Nếu quả là như thế thì còn ai dám thỉnh sách báo Phật giáo để đọc nữa đây?


Đáp:Thuở xưa có vị cao tăng đạo đức đã đốt các tượng Phật bằng gỗ, vậy thì các vị nói sao đây?


Hỏi:Xin hỏi Hòa Thượng làm sao phá chấp trước và vọng tưởng?


Đáp:Ai cho chú vọng tưởng? Ai cho chú chấp trước?


Hỏi:Đốt tiền giấy có ghi chú vãng sanh là có đúng như pháp không?


Đáp:Sao con không tự suy nghĩ xem, rốt cuộc tiền giấy đó là tiền thật hay là tiền giả? Một khi đốt là nó biến thành tro vì giấy đã bị đốt tan hết rồi thì làm sao còn là tiền được nữa chớ?


Hỏi: Có rất nhiều người cảm thấy nghi ngờ về việc pháp sư Thanh Hải thâu nhận rất nhiều đệ tử. Hy vọng nhờ pháp hội này mà chúng con sẽ hiểu rõ hơn và không đi lạc hướng.


Đáp:Lúc quý vị quy y Tam Bảo, trong bài văn quy y có nói rất rõ là: “Thà xả thân mạng chớ không quy y thiên ma ngoại đạo.” Những gì vị Pháp sư đó nói đều là tà thuyết của tà ma ngoại đạo, đều là gạt người. Nếu như các vị tin theo, tức là ngu xuẩn nhất, vô tri nhất, và đều muốn lủi vào địa ngục đấy.


Hỏi:Gia đình con vốn thờ Mã Tổ, nhưng từ lúc học Phật, chúng con lại thờ Phật. Xin hỏi, chúng con có thể thờ cúng Mã Tổ chung với Tam Thánh không?


Đáp: Nếu con muốn thờ cúng khắp tất cả các vị Tăng và chư Phật, thì chư Phật cũng không có gây lộn với nhau đâu.


Hỏi:Tuy “Sắc tức là không, không tức là sắc,” nhưng con vẫn không thấu rõ được điều đó. Xin Hòa Thượng chỉ bảo cho con.


Đáp:Sanh ra là bởi vì sắc, chết đi cũng bởi vì sắc, chỉ vậy mà thôi. Nếu con không thấy rõ được điều đó thì sẽ trong sắc mà sanh, rồi trong sắc mà chết vậy.


Hỏi: Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt ảnh, vậy cái gì là pháp vô vi?


Đáp:Nếu muốn biết chi tiết hơn thì pháp vô vi gồm có 6. Các vị có thể tra cứu trong “Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn.” Sắc pháp có 11, tâm pháp có 8, tâm sở pháp có 51, 24 bất tương ưng và 6 pháp vô vi, tổng cộng thành 100 pháp.


Hỏi:Phật giáo là vượt ra ngoài cả vật chất và là chân lý của vũ trụ, vậy tại sao vẫn còn câu nệ về vấn đề nam nữ để rồi không thể thoát ra được?


Đáp: Vừa rồi đức Cha Rogers có đề cập về vấn đề, người tu hành muốn trì giới một cách thanh tịnh thì họ không những phải thận trọng giữ thân mà ngay cả trong tâm cũng không chất chứa các vọng tưởng dâm ô. Hiện nay chúng ta đều là phàm phu chưa được thành Phật, vậy ai dám nói là mình đãø thật sự được siêu thoát? Có phải chúng ta vẫn còn phải ăn cơm, mặc áo, và ngủ nghỉ không? Nếu chúng ta vẫn còn phải ăn, mặc và ngủ thì rốt cuộc chúng ta siêu thoát cái nỗi gì?


Hỏi: Mỗi lần tới chùa nghe Phật pháp là con đều bị ngáp. Xin hỏi, con nên phải làm sao?


Đáp:Nếu không ngáp thì không có chuyện rồi.


Hỏi:Con nghe Hòa Thượng nhiều lần tự nói mình là ngu si. Vậy có lẽ đó là một đức tánh tốt, là khiêm nhường. Nhưng nếu Ngài nói vậy nhiều lần quá thì có thể biểu lộ rằng, Hòa Thượng thiếu lòng tự tin, do dự không có sự quyết đoán. Thế thì Hòa Thượng làm sao có thể chủ trì cả một đại tập đoàn cho được? Vậy rốt cuộc rồi thì “ngu si” đây có ý nghĩa gì?


Đáp: Nếu như tôi không ngu si thì sao tôi lại bảo đám muỗi mòng đừng chích đốt người khác mà chỉ cắn đốt tôi thôi? Nếu tôi không ngu si thì tại sao tôi không tham có tiền của nhiều hơn? Nếu tôi không ngu si thì tại sao tất cả những thứ hưởng thụ tốt đẹp của con người, tôi lại không muốn? Nếu đó không phải là “ngu si” thì còn gọi là gì nữa chớ?


Hỏi: Con vốn làm công cho một nông trường nuôi gà. Trong khoảng thời gian ngắn con không thể thay đổi việc làm được. Làm sao con mới có thể học theo gương của Bồ Tát Địa Tạng là biến nông trường nuôi gà thành một đạo tràng để siêu độ cho chúng đây?


Đáp:Đây là vấn đề tiến thoái lưỡng nan (tiến hay lùi đều khó). Phương pháp tốt nhất là con đừng nuôi gà mà hãy nuôi người.


Hỏi:Sư Phụ nhận thấy vấn đề nghiêm trọng nhất của Đài Loan là ở chỗ nào?


Đáp:Ở đây người Đài Loan xa xỉ quá đi! Họ xa xỉ và rất lãng phí! Khi đòi hỏi quá nhiều như vậy thì sau này làm sao mà hoàn trả lại cho hết được!


Hỏi: Hiện nay có nhiều người lợi dụng về việc vong linh của thai nhi để vơ của làm giàu. Nhưng một số nhân sĩ Phật giáo có tư tưởng thiên lệch thì không cho đó là sai quấy. Xin hỏi quan điểm của Sư Phụ ra sao? Có phải vong thai nhi làm cho thân thể đương sự không được mạnh khỏe, hoặc gây nhiều sự quấy nhiễu khó khăn, và vì hoảng hốt sợ sệt nên số người phá thai này mới bỏ tiền ra mua bài vị cho chúng. Xin hỏi Sư Phụ có cách nhìn ra sao về phương diện này? Các vong thai nhi có thể tác quái không? Và nên làm thế nào để điều phục cho chúng được an tâm?


Đáp:Được sống còn hơn là chết để có bài vị. Lập bài vị thì chẳng phải như là không có bài vị. Sao vậy? Vấn đề căn bản là không nên phá thai. Vì không phá thai là không sát sanh, không sát sanh thì miễn được nhiều chuyện như vậy. Cho nên, việc lập bài vị cho thai nhi chỉ là để che lấp nguyên nhân thực sự của vấn đề ở bên ngoài. Đây cũng như là xả gốc mà tìm ngọn hay bịt tai để ăn cắp chuông. Như vậy thì có thể siêu độ được chăng? Có thể giải trừ được món nợ oán trái đó chăng? Không chắc là vậy đâu! Chi bằng nên phòng ngừa trước để khỏi hối hận về sau. Lúc chưa kết hôn thì đừng dùng thuốc ngừa thai, cũng đừng có mối quan hệ trai gái. Tại sao các vị không thể chờ đợi? Tại sao phải gấp rút? Tại sao các vị phải tham muốn như thế? Chung qui cũng là vì tự mình không biết xấu hổ mà thôi!


Hỏi:Hiện nay chúng con thường thấy trên báo chí đăng mục “cúng dường anh linh” (thai vong). Vậy, vong linh trẻ con cũng có thể được cúng dường sao?


Đáp:Đây không thể nói là “cúng dường” bởi vì nó không phải là Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). Nếu nói là cúng dường tức là lạc vào tà kiến, mà nên nói là Siêu độ. Vì các vong linh trẻ con đó mang niềm oán hận quá sâu, cho nên rất khó siêu độ. Bởi vì người có món nợ là đoạt mạng nó nên nó đòi phải hoàn mạng lại. Họa may gặp được vị tu hành chân chánh, không tham tài lợi mới siêu độ chúng nó được.


Hỏi:Có nhiều người bỏ tiền ra để cúng dường cho anh linh, thai nhi. Như vậy họ có giải trừ được mối oan khiên ấy không?


Đáp: Không thể giải oán được.


Hỏi:Có vị pháp sư nói, nếu người mang thai tụng chú Lăng Nghiêm thì sẽ bị hư thai. Như vậy có đáng tin không?


Đáp:Nói chuyện tầm phào!


Hỏi:Có người bảo: Mỗi ngày trì tụng 108 biến chú Đại Bi, và liên tục trì niệm như vậy trong ba năm tất sẽ được thành tựu. Nhưng con thì làm việc bận rộn, nên không cách nào bỏ ra hơn cả tiếng đồng hồ mỗi ngày để trì tụng liên tục 108 biến chú Đại Bi. Vậy, nếu mỗi ngày con chia ra nhiều lần để niệm cho đủ 108 biến, có được không ạ?


Đáp:Chỉ cần có lòng thành thì mọi việc đều o.k.


Hỏi:Nghe nói Tỳ Kheo có quyền cử tội Tỳ Kheo Ni, nhưng Tỳ Kheo Ni không được nói lỗi của Tỳ Kheo. Vậy đó có phải là nam giới lấn áp nữ giới hay không?


Đáp: “Là Pháp bình đẳng, không có cao thấp.” Trong Phật giáo không phân biệt cao thấp, đối xử đều bình đẳng. Nhưng ở đây nếu Tỳ Kheo có lỗi, thì Tỳ Kheo Ni có thể nói ra bất cứ lúc nào; còn nếu Tỳ Kheo Ni có lỗi thì Tỳ Kheo cũng có thể chỉ lỗi bất cứ lúc nào, chớ đâu có phải là nam lấn áp nữ, hoặc nữ chèn ép nam. Về công tác làm việc tuy có sự phân chia nam nữ, nhưng mỗi bên cũng không làm phiền lẫn nhau. Họ đều tôn trọng lẫn nhau chớ không lấn ép nhau. Nếu như tôi có lỗi lầm thì người khác cũng có thể nêu ra bất cứ lúc nào.


Hỏi: Xin hỏi thế giới mà chúng ta đang sống đây có phải là Tây phương Cực Lạc thế giới không? Hay là còn có một thế giới ở một không gian nào khác nữa?


Đáp: Chú muốn biết thì hãy tự mình đi xem thử coi.


HT. Tuyên Hóa

Viết bình luận mới

Tên bạn
Email
Nội dung
 
  • Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng
  • Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng) Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội
  • Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng) Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo
  • Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ
  • Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa) Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa)
  • Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc
  • Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ” Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ”
  • Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội

Đánh giá của bạn về giao diện website: tongiaovadantoc.com

Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
Giao diện đẹp dễ dùng
Tôi có một góp ý cho TG&DT
Cũng bình thường
xem tin tức, Thế giới tin tức Kpop, Kho sim thẻ, sim số đẹp