đậu tương đen hữu cơ

Tôn giáo & Đối thoại

15:06 02/04/2011

Phần I: Khảo cứu Thánh kinh Cựu ước

(TG&DT) - Tin Lành và Công Giáo đều có chung một Thánh Kinh; Cựu Ước (1036 trang) và Tân Ước (308 trang). Cả hai tôn giáo đều tin có Thượng Đế và nhận chúa Giê-su là giáo chủ. Về Cựu Ước, Tin Lành có 39 cuốn, Công Giáo có 49 cuốn.

                    
                            THÁNH KINH: CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC
                            (một khảo luận khách quan và khoa học)


Giáo chủ của các tôn giáo thường để lại cho đời những lời dạy quý báu. Lời dạy của Phật Thích Ca gọi là Phật pháp, được ghi lại trong Ba Tạng: kinh, luật và luận. Lời giáo huấn của ngài Muhammed, Hồi Giáo, là kinh Qur’an. Lời dạy của Chúa Giê-su là Thánh Kinh (Bible). Bài nầy chỉ đề cập đến Thánh Kinh của Tin Lành và Công Giáo mà thôi.   
 
Tin Lành và Công Giáo đều có chung một Thánh Kinh; Cựu Ước (1036 trang) và Tân Ước (308 trang). Cả hai tôn giáo đều tin có Thượng Đế và nhận chúa Giê-su là giáo chủ. Về Cựu Ước, Tin Lành có 39 cuốn, Công Giáo có 49 cuốn.  Vài cuốn chính và tiêu biểu là Sáng Thế Ký, Phục truyền luật lệ ký, Dân số Ký, Ma-la-chi, v.v… Tân Ước thì có Mathiơ, Mác, Lu-ca, John, v.v. là bốn cuốn chính.


Bài viết dưới đây được căn cứ vào bản Việt dịch có tên là “Kinh-Thánh; Cựu Ước và Tân Ước” của United Bible Societies, xuất bản năm 1985. Không thấy đề nơi xuất bản. Để đối chiếu với bản tiếng Việt lúc cần, tôi cũng sử dụng bản tiếng Anh; The Holy Bible, Old and New Testaments in the King James Version. Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1987.


Để tiện cho các tín đồ Tin Lành và Công Giáo cũng như những ai muốn tìm hiểu lời dạy của Chúa, tôi tóm lược trung thực các chương và đoạn của Thánh Kinh, in chữ nghiêng để dễ phân biệt.


Thánh kinh viết theo ngôn ngữ cổ nên khó hiểu. Vì thế tôi có lời bàn để giúp độc giả hiểu dễ dàng hơn.           

 
   Phần Một


CỰU ƯỚC

1.  Sáng Thế Ký [(Gen.1:1-31, đọc là chương 1, đoạn từ 1-31)] viết:
 Ngày 1, Chúa tạo dựng nên trời đất, ánh sáng và bóng tối.
Ngày 2, dựng vòm trời bằng đồng thau.
Ngày 3, dựng cây cỏ.
Ngày 4, dựng các ngôi sao.
Ngày 5, dựng sinh vật.
Ngày 6, dựng thủy tổ loài người (Adam và Eva).
Ngày 7, nghỉ.


*Lời Bàn (LB): - Lúc nói Chúa tạo dựng (nên trời đất). Tạo dựng có nghĩa là lấy cái gì để tạo ra cái gì. Như thế, vật để tạo dựng phải có trước hành động tạo dựng. Do đó, nếu Chúa là người tạo dựng trời đất thì trước Chúa đã có vật chất để Chúa dùng mà tạo dựng. Hay nói khác, vật chất (trời, đất, cây cỏ v.v..) có trước Chúa.


-Theo khoa học, ngân hà và hằng tỉ ngôi sao ra đời cây đây 15 tỉ năm. Các sinh vật li ti dưới biển có mặt cách đây 600 triệu năm, cây cỏ cách đây 450 triệu năm, sinh vật 405 triệu năm. Thủy tổ loài người – nhân hầu – 40 triệu năm, con người “modern man” 50.000 năm.


2.  Sáng Thế Ký (2:1-2): Trời, đất và muôn vật Chúa đã dựng xong rồi. Ngày thứ 7 Chúa nghỉ. Nhưng cũng trong chương (2:5-7) lại viết, lúc đó chưa có cây nhỏ nào mọc ngoài đồng. Và Chúa lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sinh linh.


*LB:  -STK (1:1-31, mục #4) viết, ngày 3 Chúa dựng nên cây cỏ. Ngày 6 dựng nên người. Nhưng STK (2:1-7, mục (#5) lại viết ngày thứ 7 Chúa đã nghỉ nhưng cây cỏ và người Chúa chưa dựng nên. Như thế, chương 1 và 2 hoàn toàn khác nhau. Do đó, Giáo Hội nên xem lại, có ai sửa đổi Thánh Kinh (của chúng ta) không?


3.  Sáng Thế Ký (STK 1: 27) viết: “Đức chúa trời dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài; Ngài dựng người nam cùng người nữ tức là Adam và Eva (thủy tổ loài người) cả hai đều mù mắt. (STK chương 3:6-20) viết: “Adam và Eva bị rắn dụ dỗ ăn trái cây khôn ngoan (tree of knowledge) mà Chúa cấm nên được sáng mắt. Vì thế bị Chúa phạt bằng cách “… Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén v.v...Ngài cũng phán cùng Adam vì ngươi nghe lời vợ mà ăn trái cây ta cấm, vậy đất sẽ bị rủa sả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật (thực vật & sinh vật) sinh ra từ đất mà ăn v.v…” Vì hai ông bà, Adam & Eva ăn trái cấm nên cả nhân loại mang tội tổ tông. Vì vậy chúa Giê su ra đời để chuộc tội cho nhân loại.”


*LB: Adam và Eva là con Chúa theo sách Sáng Thế Ký Cựu Ước. Con phạm tội là do Cha một phần lớn vì dạy con thiếu rõ ràng. Đã thế Chúa thiếu lòng nhân; đày đọa không những chỉ hai đứa con mình mà cả dòng họ cháu chắt của chúng muôn đời về sau. Rồi Chúa Giê-su ra đời để chuộc tội cho nhân loại. Khi nói chuộc tội hay đền tội (giống như trả nợ) thì nhân loại phải hết tội, hết nợ. Nhưng ngày nay nhân loại vẫn còn đau khổ. Hơn nữa, con nhờ ăn trái cây mà được sáng mắt, tại sao Chúa lại trừng phạt con cái mình để làm gì? Vì thế, Giáo Hội cần xem lại đoạn Thánh Kinh nầy.


4.  STK (4:1-8) viết: Adam và Eva sinh ra hai người con, Cain và Abel. Cain làm ruộng, Abel nuôi súc vật. Cain dâng hoa mầu trồng trọt từ ngoài đồng cho Thiên Chúa và Abel dâng con vật mới sinh và phần mỡ béo cho Thiên Chúa. Thiên Chúa thương Abel và nhận thịt Abel dâng cúng, nhưng chê Cain và không nhận hoa trái của Cain. Vì thế Cain tức giận, rủ em ruột của mình ra ngoài đồng rồi giết em (Abel).


*LB: Chúa thích ăn thịt, không thích ăn hoa trái, và để một đứa cháu mình bị giết chết vì em nó. Và tạo bất hòa đến nỗi người anh phải giết em ruột của mình.


5 . STK (4:17) viết: Rồi Cain lấy vợ và sinh ra người con là Enoch.


*LB: Thánh Kinh Sáng Thế Ký (STK) viết ông Adam và bà Eva sinh ra Cain và Abel. Abel bị Cain giết chết. Sau đó Cain lấy vợ. Trên trái đất lúc bấy giờ, theo Thánh Kinh, thì chỉ có ông Adam và vợ là bà Eva, hai đứa con của hai ông bà là Cain và Abel (đã bị anh giết chết). Ngoài ba người (Adam, Eva và Cain) nầy không có ai khác. Vậy, Cain lấy vợ thì chỉ có một người đàn bà duy nhất trên trái đất lúc bấy giờ là mẹ ông ta (bà Eva).


6.  Thánh Kinh STK (1:21 – 6-8): Nếu tính theo gia phả thủy tổ loài người từ ông Adam và bà Eva cho đến vợ chồng Nô-ê thì loài người sinh ra cách đây từ khoảng 6 ngàn đến 10 ngàn năm.


Trong cuốn Martyrologe Romain, Công giáo cho rằng trời đất được Chúa tạo dựng cách đây 5.199 năm. Tin Lành phái Fundamentalists từ 6-10 ngàn năm. Do Thái quả quyết trời đất được tạo dựng ngày 7.10.3761  (Martyrologe Romain, Traduction francaise par Dom Albert M. Schmitt, Casterman, 1959, p. 469 - Isaac Asimov, In the Beginning, A Stonesong press Book, Crown Publishers, Inc. NY,1981, p.9)


*LB: Như đã nói ở trên, tất cả ngày tháng năm mà trời đất xuất hiện theo Thánh Kinh đều không giống các khám phá của khoa học. Do đó, Giáo Hội nên đối chất với các khoa học gia.


7.  Thánh kinh cuốn Lê-vít-ký (Lev.20:13): Phải giết tất cả những kẻ đồng tính luyến ái.


*LB: Hiện nay tại các quốc gia tân tiến như Mỹ, một số tiểu bang đã cho phép các người đồng tính luyến ái công khai làm lễ cưới và chính quyền cấp giấy hôn thú. Trong quân đội cũng được âm thầm chấp nhận (don’t ask don’t tell policy). Nếu tôi là con chiên Tin Lành hay Công Giáo tôi hành xử như thế nào?

8. Dân Số Ký (Numbers,15: 31-36): Thánh kinh cuốn Dân Số Ký viết rằng một người đi lượm củi ngày thứ Bảy nên Chúa ra lệnh cho ông Mai-sen giết [“Người phạm ngày Sa-bat bị phạt xử tử”].


*LB: - Chúa nhân lành sao nở giết một người chỉ vì đi lượm củi ngày thứ bảy?


- Ngày nay có nhiều người trên thế giới phải làm việc ngày thứ Bảy thì họ có bị giết không?


9.  Dân số ký (31:1-41): Chúa trời chỉ thị cho ông Môi-se (Moses) đem binh lính đi đánh dân Ma-di-an (Palestin ngày nay) để báo thù cho dân Y-sơ-ra-en (Israel). Quân của Môi-se thắng trận và đem chiến lợi phẩm về rất nhiều. Gồm có 675.000 con chiên cái, 72.000 con bò, 61.000 con lừa đực, 32.000 cô gái còn trinh. Chúa trời ra lệnh chia các cô gái còn trinh và các chiến lợi phẫm nầy cho binh lính. Chúa trời cũng được chia dê, bò, lừa và 32 cô gái còn trinh.


*LB: - Con chiên được dạy rằng Chúa lòng lành vô cùng. Nhưng đoạn Thánh Kinh nêu trên cho thấy đức Chúa trời là con người như thế nào. Chúng ta có đủ văn tự để diễn tả hành động của Chúa không?


- Chúng ta tôn thờ Chúa trời và có nên bắt chước hành động của Chúa không? Nếu bắt chước, chúng ta có bị luật pháp bỏ tù không?


-Sáu năm trước, tôi có hỏi Mục Sư Nguyễn Quang Minh (sống tại Quận Cam, California, Mỹ) về đoạn Thánh Kinh nêu trên. Mục sư trả lời. “Giáo sư nên biết là trong Thánh Kinh có đến 85% ngụy tạo”. Điều đó có nghĩa: đoạn Thánh Kinh tôi vừa đề cập là ngụy tạo. Tôi làm thinh. Nhưng về sau tôi  biết rằng câu trả lời của Mục sư sai vì Thánh kinh Tân Ước mới có đến 85% ngụy tạo. Còn đoạn Thánh Kinh tôi trích ở trên là trong Cựu Ước. Và Giáo Hội dạy rằng Thánh kinh Cựu Ước là do Chúa mặc khải, và Chúa đọc cho ông Môi-se chép từng chữ, từng lời. Nên nó phải đúng 100%.


10.  Phục Truyền luật lệ ký (Deuteronomy12:2-7) viết, phải phá hủy, đập vỡ, vằm nát, đốt cháy tất cả những bàn thờ, những hình tượng, những nơi thờ tự của các dân tộc. Xóa tên các “ông thần” mà họ thờ. Rồi đến các nơi có thờ Chúa mà phụng sự và đóng thuế 10% lợi tức. 


*LB: -Nếu tôi theo đạo Công Giáo hay Tin Lành, tôi có phải mang dao búa đi đập vỡ tượng Phật, đốt phá các chùa của Phật Giáo, đốt Thánh Thất Cao Đài, Hòa Hảo không? Phá hủy các mồ mã, lăng miếu có hình tượng hay không?


-Nếu đốt thì có bị tù và phải bồi thường không? Nếu không làm thì phạm luật Chúa, Chúa sẽ đày địa ngục?


-Và Giáo hội cũng thế. Nếu giáo hội hô hào làm theo lệnh Chúa như trong Thánh Kinh thì kết quả sẽ thế nào đối với pháp luật, đối với các tôn giáo không hiền như Hồi Giáo? Nếu Giáo hội không đập phá, không đốt cháy như Chúa dạy thì chết phải vào hỏa ngục tất cả?


-Làm theo lời Chúa cũng chết, không cũng chết. Sống như thế nào đây?


-Thời Pháp đô hộ, nhiều chùa của Phật Giáo bị phá rồi xây nhà thờ lên trên đó như chùa Báo Thiên Hà Nội, nay là nhà thờ Chánh Tòa, chùa Lá vàng Quảng Trị; nay là nhà thờ La vang, chùa ở trung tâm TP Sài gòn; nay là nhà thờ Đức bà. Còn nhiều nữa. Nay Giáo hội Công Giáo Việt Nam có định trả lại cho Phật Giáo không để tình tôn giáo ngày càng khắng khít?


  11.  Phục Truyền luật lệ ký (Deut. 13:1-10) dạy rằng: Nếu có một tiên tri, (hay giáo chủ) nào, người trong một thành phố nào, và anh em trong gia đình, con trai hay con gái, vợ hay chồng hoặc bạn thân hay sơ khuyến dụ ngươi đi theo các tôn giáo khác, thì ngươi phải giết chúng nó đi.


*LB: - Nếu tôi theo Tin Lành hay Công Giáo, nhưng vợ con, bạn bè không. Về sau họ khuyên tôi nên đổi đạo, tôi có phải giết tất cả các người đó không?


- Nếu tôi làm theo lời Chúa dạy, chắc chắn tôi sẽ bị đưa ra tòa và bị án. Tôi có thể vin vào lý do tôn giáo để chạy tội không? (vì tôi làm theo lời Chúa mà Giáo hội thay mặt Chúa dạy cho con chiên). Và Giáo Hội có bị phạt án không?


12. Thánh kinh, cuốn Phục Truyền Luật Lệ (Deut. 20:10-17].


  Lúc vây hảm một thành để đánh, nếu địch chịu hòa thì thu thuê và bắt chúng làm nô lệ. Nếu chúng không chịu hòa thì Chúa sẽ giao chúng cho các ngươi. Ngươi phải giết tất cả các kẻ thù mà đức Chúa Trời giao cho ngươi. Nhưng đàn bà, trẻ con, súc vật và mọi thứ trong thành phải cướp hết đem về mà sử dụng. Các giống người như A-mô-rít, Ca-na-an v.v..Phải tận diệt tất cả.


*LB: Nếu ngày nay Chúa hay Giáo Hội áp dụng luật đó, hoặc bảo con chiên làm như vậy thì tòa án quốc gia hoặc quốc tế không thể tha thứ Chúa và thành phần đồng lỏa. Vậy thì chúng ta là những con chiên nên làm như thế nào?


13.  Phục Truyền Luật Lệ Ký (22: 23): Nếu trong thành có cô gái trinh đã hứa hôn với một người, nhưng cô ta lại ngủ với một người khác, thì phải đem cả hai người nầy ra ném đá cho chết.


*LB: Tân Ước cho biết, bà Mary (còn trinh) đã hứa hôn với Joseph lại đi ngủ với Thánh Linh mà có thai và sinh ra ngài Giê-su. Nhưng không ai ném đá cho hai người nầy chết theo luật của Chúa?


14.  Truyền Đạo (1:3-5) viết: “Đời nầy qua, đời khác đến; nhưng đất cứ còn luôn luôn. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc”. Có nghĩa là quả đất đứng yên, mặt trời chuyển động, quay quanh quả đất.


*LB: Thánh Kinh viết như thế là sai với thực tế. Nhưng nhà khoa học Galilei (1564-1642) cũng bị chết do sự sai lầm của Giáo Hội Vatican La Mã.
                         
                                 Chuyện về Galilei

- Câu chuyện lý thú được tóm lược như sau, nhà vật lý học (physicist) kiêm thiên văn học (astronomer) Galilei khám phá ra rằng quả đất quay quanh mặt trời, nhưng Thánh Kinh  quả quyết đất đứng yên, mặt trời chuyển động, nên ông Galilei bị Giáo hội đưa ra tòa xét xử. Nếu muốn khỏi bị giết, ông Galilei bắt buộc phải quỳ xuống và viết: Tôi vì điên khùng và theo tôn giáo khác nên nói sai là quả đất quay quanh mặt trời. Nhờ đoạn văn nầy mà ông được Giáo hội tha mạng. Ông từ từ đứng dậy bước ra khỏi phòng luận tội. Nhưng ông lại lẫm bẫm rằng, mặc dù tôi viết như thế nhưng quả đất cũng vẫn quay quanh mặt trời. Vì vậy, ông bị Giáo Hội Vatican giam lỏng tại thành phố Florence, Ý, và bị chết năm 1642 vì đói khát.


15.  Ma-La-Chi (2:1-3) viết, nếu các ngươi không nghe lời ta, không làm rạng danh ta thì ta sẽ trét phân lên mặt các ngươi.


*LB: -Nếu Chúa tốt thì người ta tôn thờ, xấu thì không. Tại sao Chúa hăm dọa trét phân lên mặt những ai không tôn thờ và không làm rạng danh Chúa?
-Hiện nay trên thế giới có hơn 5 tỉ người không thờ Chúa (vì họ theo tôn giáo khác). Vậy, những con chiên Tin Lành và Công giáo có nên thay mặt Chúa mà trét phân lên mặt họ hay không?


- Chúa không có ngôn từ và hành động nào nhẹ hơn, mà dùng hành động trét phân lên mặt người khác khó chấp nhận quá nhỉ?

           
(Xin mời tất cả các quí vị lên tiếng nếu tôi viết sai)


Hồng Ngọc
                             

TG & DT: Bài viết phản ánh quan điểm của tác giả, xin mời bạn đọc cùng thảo luận & trao đổi trên tinh thần khách quan, khoa học và xây dựng

Bình luận (22)

Doc thanh kinh ma khong hieu Chua muon gi nen nho rang Dung tin nhung gi Trong thanh kinh viet ma hay nhin ky nhung Gi con cai CHUA Lam hien tai hang chuc ngan linh muc giam muc giao hoang cac Cha vv vi muon lam theo y Chua nhung bi nguoi vo dao ket toi hiep dam xam pham tinh duc that la qua dang bon nay se bi Chua day xuong dia nguc doi doi cau xin Chua mo long nhan ma tha toi cho nhung nguoi khong thay ma tin TranSon
Tran van Son ( 29/03/2016 23:26:36)
Xin chúc mừng bạn vì chính bạn đã dám thẳng thắn thể hiện sự hiểu biết tồi tàn của mình nhé, bạn giống như một đứa chưa học đi mà đòi học chạy đó. Kinh thánh là một bản văn cổ xưa mà muốn tìm hiểu chúng ta cần phải học những quy tắc, phải có nền tảng, phải hiểu được đây không phải là văn bản khoa học hay lịch sử mà qua đó chúng ta học được các chân lý. Nếu như mà bạn muốn tìm hiểu thì mình nghĩ bạn nên đi học một khóa giáo lý. Rồi sau đó nếu như bạn thắc mắc điều gì thì có thể hỏi kĩ các cha nhé. Thân!
Thanks ( 31/05/2014 07:06:34)
nếu các bạn muốn bàn luận về kinh thánh thì nên đi học một lớp kinh thánh cho nghiêm chỉnh. Đừng lấy những suy nghĩ con người để áp đặt lên lời kinh thánh. như vậy không hay đâu.
long ( 09/05/2014 15:04:37)
nếu các bạn muốn bàn luận về kinh thánh thì nên đi học một lớp kinh thánh cho nghiêm chỉnh. Đừng lấy những suy nghĩ con người để áp đặt lên lời kinh thánh. như vậy không hay đâu.
long ( 09/05/2014 15:04:31)
Tất cả sự thật rành rành mà chúng không tin, chúng chỉ tin vào những điều nhảm nhí, phi luân. Đơn giản là đã bị nhồi sọ đến u mê từ khi còn rất nhỏ, trong não của chúng giờ đã .. di căn rồi không có thuốc gì chữa được. Điều quan trọng bây giờ là thẳng tay trừng trị những kẻ phản bội dân tộc, phản bội tổ quốc
Sự thật ( 18/06/2013 16:25:36)
Tên Truthbetold chẳng biết phản biện tí nào. Nêu ra vấn đề nhưng không chứng minh, không nêu căn cứ được.Chẳng hạn Adam và Eva không phải là người đầu tiên của nhân loại thì loài người đâu phải do Chúa sáng tạo ra. Vậy làm gì có tội tổ tông! Không có tội tổ tông thì đâu cần Dê xu chuộc tội, đâu cần phải có bí tích rửa tội khi mới sinh ra. Không biết tên Truthbetold có bình thường không vậy? Đang binh Chúa hay chối Chúa nhỉ?
son ( 18/05/2013 11:05:00)
ở đây người ta nói trích dẫn câu cú rõ ràng bình luận chớ không chưỡi bới các bạn thiên chua nhé. tôi không thấy lời nào chưỡi bới cả , chỉ bàn luận thôi
trần ( 04/01/2013 16:49:35)
Bạn đã nghiên cứu kinh thánh như thế nào? Tách ra, lấy 1 câu, 1 đoạn để bình luận liệu đã đúng ý của đoạn đó? Lên mạng search và thấy: toàn Phật giáo đi chửi bới các đạo khác, chứ có đạo nào nói Phật giáo đâu? vậy mà bạn lại cứ nói là đạo Phật là "thánh thiện, lương tâm, trong sạch". Có phải chính bạn đang làm mất hình ảnh của một tôn giáo tịnh tâm, thanh tĩnh, và không đua tranh quyền lực không
cmt ( 27/03/2012 21:30:25)
Tôi thấy người viết bài này căn bản là không hiểu biết gì về Kinh Thánh. Chỉ đọc và căn cứ theo những gì mình nghĩ mà viết ra. Tôi chẳng thấy ý nào bạn viết là đúng cả. Ngay cả web này mang tên tongiaovadantoc.com nhưng toàn phiến diện một phía, toàn Phật Giáo... Thật sự là không đáng để đọc và cũng không cần phải giải thích khi bạn đã muốn nghĩ như thế.
QuynhTram ( 04/10/2011 10:48:19)
7. Chua la Chua, giao hoi giet chet nguoi khac la khong dung. The nen, Chua da am tham chuan bi nhung ton giao khac thay the cho Cong giao, khong phai hay sao?
Truthbetold ( 03/10/2011 18:35:17)
6. Lan sau ban viet hay nghien cuu ky hon cach ma Kinh thanh duoc viet the nao. Tat ca cac doan duoc viet vi du Mathio, Mac, thi giong nhu la nhat ky ghi chep lai cac su kien ma Ch da lam. The nen vao thoi CUu UOc, con nguoi   suy nghi la trai dat la trung tam vu tru, nen ho ghi lai nhu the la dung roi.
Truthbetold ( 03/10/2011 18:34:32)
5. MAry khong he ngu voi Duc Thanh Linh. Duc Thanh Linh dung nang luc cua Duc Thanh Linh de thu thai cho Mary. Thanh Linh la linh hon nen lam theo cach cua linh hon.
Truthbetold ( 03/10/2011 18:33:10)
4. Dong tinh co dung dan khong. Neu ca nhan loai dong tinh thi ban suy nghi nhu the nao? Cai do la suy nghi cua con nguoi cho dt la dung. Nhung dong tinh that ra la sai lech.
Truthbetold ( 03/10/2011 18:32:23)
3. Adam va Eva khong phai la 2 nguoi dau tien cua nhan loai ma ho la 2 nguoi dau tien tin va tim kiem Chua. Xung quanh ho con rat nhieu nguoi khac. Vay nen ban da hieu roi chu.
Truthbetold ( 03/10/2011 18:31:18)
2. Trong cuoc song, co phan trach nhiem cua nguoi cha va co phan trach nhiem cua nguoi con. Du nguoi cha co day bao con the nao thi neu nguoi con co tam long chai li thi cung khong co ket wa gi. Vi Adam va Eva da nhan duoc tinh yeu thuong rat hoan hao voi Chua va co kha nang thieng lieng la noi chuyen truc tiep voi Ngai nen dang le ho khogn duoc sa nga. The nhung, trai cay do khong phai la trai binh thuong, trai do la noi ve quan he nam nu truoc khi truong thanh. Chua muon ho truong thanh bang cai thien-yeu thuong Chua hoan hao truoc- roi sau do Chua se chuc phuc cho ho ket hon va gia tang dong doi cua minh. Nhung vi khong nghe theo Loi cua Ngai hoan hao ma ho da bi thien su truoc sa nga du do. Toi loi do la toi loi giet chet linh hon, co dieu gi tra het toi loi do khong? Ngay ca khi Adam va Eva chiu hinh fat thi toi loi do van con. Giong nhu nguoi cha thieu no ma tra khong het thi doi con phai tra cho bang het. Voi Chua cung nhu the. La do con nguoi da sai lam truoc, lam sao nhin vao Chua ma trach moc Ngai duoc. Neu de y thi Adam va Eva ban dau rat thien. Nhung ke tu khi sa nga, con nguoi lam du loai toi loi. Ngay ca bay gio cugn nhu the, chang phai thoi dai nay con nguoi day day cai ac trong tam long hay sao? Neu rac trong nha qua day thi Chau khong con cach khac la phai bo di.
Truthbetold ( 03/10/2011 18:29:39)
Vay thi thong qua toi ma Chua se giai thich tat ca nhung dieu nay. Loi noi thieu hieu biet la loi noi chet nen ban cung dung voi phan doan theo chu quan cua minh nhu the.1. Cain va Aben la 2 con cua Adam. Khong phai vi Chua thich an thit ghet an cay co ma lam cho 2 dua thu nghich giet chet nhau. Trong 2 dua con do, Cain la dua sinh rangay sau co su sa nga cua Adam nen no thien ve cai ac hon. Con Aben duoc sinh ra sau thien ve nuoc Thien Dang hon. DO do, khi dang le vat, Cain co tam long khong tot. Khi nhin thay tam long do, Chua da tu choi le vat cua Cain va chi nhan tam long tot cua Aben. Chua khong nhan le vat do ma chi nhan tam long. Nhung do ghanh ti va hieu lam Chua nen Cain da giet chet em cua minh. Khong biet ban da hieu chua?
Truthbetold ( 03/10/2011 18:22:02)
den luc moi nguoi viet nam ta quay ve voi su thuan khiet cua dan toc viet nam....cong giao la cai noi cua su mat nuoc va su do ho cua phap duoi thoi nha nguyen,ngay nay thi cong giao chinh la cai noi cho chu nghia tu ban loi dung chong pha nha nuoc va cai noi de ho thuc hien y dinh cong giao hoa viet nam...chang hieu vi sao ma mot cuon kinh thanh ma lai day con nguoi di chiem huu vung dat cua nguoi khac va noi do chinh la manh dat cua chua troi ban cho,chang hieu sao kinh thanh ma lai day con nguoi di gay chien tranh xam luoc nuoc khac,vay thi co nguoi da lam dung khi cong khai dot nhung quyen thanh kinh toran ma nguoi cong giao thuong hay goi la thanh kinh cuu uoc cua ho...den luc dan toc c«ng giao viet nam phai bung tinh vi su u me cua cai dao ma ngay xua nguoi ta goi la bon man di...su da man va ban hat thuc su cua ton giao la ma.mot ton giao ma nhu la mot bo may quyen luc bao trum len the gioi nay,di den dau thi lam dao lon phong tuc den do,cha trach gi ma ngay xua vua chua chung ta da cam dao kich liet nhu vay,rat dung,,,,cong giao la cai noi cua su mat nuoc,,nguoi viet nam khong the chui su dieu khien cua mot nguoi phuong tay xa la duoc,cac tin do cong giao hay bung tinh va hay tro ve voi su thuan khiet von co cua dan toc viet nam ta....tu bo dao.....
HOANG VAN AN ( 31/07/2011 21:18:52)
moi nguoi khong nen dung mot phia ma nhin nhan nhu the. Khong hieu ro rang thi dung noi bay. mot phat tu hay la mot luong dan binh thuong chan chinh thi khong ai ranh ma soi moi nhung dieu khong dang nay. hay danh thoi gian tap trung vao ma nghien cuu giao li ma minh dang tin tuong do. cam on
binhyen ( 18/07/2011 08:53:00)
Trong thánh kinh là lời mạc khải của chúa qúa phi lý tại sao họ nhắm mắt mà theo..!!
qúa ngu ( 26/06/2011 07:23:52)
Hồng Ngọc đã rất can đảm và chuyên cần nghiên cứu!Tôn giáo mà HN nói thật sự đang là số 1 trên thế giới. Điều này cũng nói lên tại sao có những kẻ điên rồ vì đạo đã gây thảm hại cho nhân loại...và đang tiếp diễn.Thật sự tôi khó hiểu tại sao những người theo đạo ấy   vô tình không biết hay cố ý không biế?Dù sao "đây" là vấn đề tế nhịChừng nào tờ USD xóa bỏ We trust in God, tôi tin chừng đó mới khá hơn. Nhưng USD vẫn là số 1 hiện nay.
Vô Danh ( 21/06/2011 23:08:34)
Tôi đã đọc qua TK cho nên tôi biết tác giả viết đúng 100%.lấy đó làm tài liệu. Còn ông mục sư, hay mộc nát nói: 85% ngụy tạo thì tại sao không thẩy vao sọc rác, mà còn đem vào nhà thờ để nhồi sọ bịp bợm. Thật ra cuốn TK họ sửa lui sửa tới rất nhiều để có lợi cho họ,   sửa lắm rồi mới được vậy đó.
xa lằc ( 15/05/2011 05:31:17)
Rất mong những người Thiên Chúa giáo VN đọc và hiểu được tôn giáo của mình.Xin trân trọng cảm ơn.
Nguyễn Hùng Vĩ ( 04/04/2011 11:28:41)

Viết bình luận mới

Tên bạn
Email
Nội dung
 
  • Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng
  • Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng) Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội
  • Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng) Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo
  • Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ
  • Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa) Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa)
  • Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc
  • Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ” Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ”
  • Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội

Đánh giá của bạn về giao diện website: tongiaovadantoc.com

Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
Giao diện đẹp dễ dùng
Tôi có một góp ý cho TG&DT
Cũng bình thường
xem tin tức, Thế giới tin tức Kpop, Kho sim thẻ, sim số đẹp