đậu tương đen hữu cơ

Tin Tôn giáo & Thời sự

14:18 14/04/2016

Kinh thánh, dâm thư "Fifty shades" bị xem là 2 trong 10 cuốn sách bị thách thức nhiều nhất

(TG&DT) - Như CNN đã phổ biến trong bản tin ở trên, kinh “thánh” Thiên Chúa giáo thì chứa đầy những đoạn văn viết về “gian dâm, thủ dâm, sát nhân, rữa tiền, lừa đảo, bất lương”. Nếu các con chiên Thiên Chúa giáo, nhất là con chiên gốc Mít vàng, chịu khó đọc hết thì sẽ thấy cả hai cuốn kinh (Cựu Ước lẫn Tân Ước) còn có rất nhiều đoạn có nội dung cổ súy cho bạo lực, loạn luân, dối trá, hận thù, lừa lọc, tục tỉu …nữa
KINH THÁNH, DÂM THƯ “FIFTY SHADES”
BỊ XEM LÀ HAI TRONG 10 CUỐN SÁCH
BỊ THÁCH THỨC NHIỀU NHẤT
(TOP TEN CHALLENGED BOOKS)
Hiệp hội Thư viện Mỹ (ALA – American Library Association), trong Phúc trình “2016-Tình hình Thư viện Mỹ” (2016-The State of America’s Libraries) được đăng trên tập san chuyên ngành “American Libraries” của Hội (Số Đặc biệt ra vào tháng Tư năm 2016), đã liệt kê một danh sách 10 cuốn sách bị thách thức nhiều nhất. Kinh Thánh của Thiên Chúa giáo và dâm thư Fifty Grades of Grey nằm trong danh sách 10 cuốn top ten nầy. (Ảnh: ALA)

(Tin CNN, 12-4-2016) Những đề tài được đề cập đến trong Kinh thánh Thiên Chúa giáo là: gian dâm, thủ dâm, sát nhân, rữa tiền, lừa đảo gia đình, chính quyền bất lương và, một cách đặc biệt, tôn giáo.

Trong tất cả những đề tài nầy, thì đề tài cuối cùng (“tôn giáo”) lại bị Hiệp Hội Thư Viện Mỹ (ALA) dùng [như là tiêu chuẩn] để chọn đưa Kinh Thánh vào trong danh sách những tác phẩm bị thách thức nhiều nhất trong năm 2015.

Hôm thứ Hai [11/4/2016], Hiệp hội đã phát hành Danh sách Hằng năm Những Cuốn sách Bị Thách thức nhất (dưới dạng PDF http://www.ala.org/news/sites/ala.org.news/files/content/state-of-americas-libraries-2016-final.pdf ), và Kinh Thánh bị xếp hạng thứ Sáu (với lý do: “quan điểm tôn giáo”). Đây là lần xuất hiện đầu tiên trên danh sách những Sách Tốt khi dùng những số liệu kể từ năm 2001.

Thật vậy, trong danh sách có một số đầu sách mới cũng như đầu sách bị liệt kê lại sau nhiều năm biến mất

Đứng đầu danh sách là cuốn Looking For Alaska, một tiểu thuyết của John Green, viết về những sinh viên trong một trường nội trú. Sau hai năm liên tục xuất hiện trên danh sách, cuốn nầy hoàn toàn biến mất vào năm ngoái. Tác giả John Green đã thông báo trên tweeter cho hơn 5 triệu bạn đọc của ông ta về sự xuất hiện trở lại trong danh sách lần nầy.

Cũng trở lại trên danh sách là cuốn Fifty Shades of Grey của E.L. James, cuốn đầu trong trọn bộ 3-cuốn dâm thư của tác giả. Cuốn nầy cũng vậy, đã biến mất khỏi danh sách năm ngoái sau khi nằm trong top ten trong hai năm 2012 và 2013.

Mặt khác, cuốn The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian của Sherman Alexie, năm ngoái vốn đứng đầu danh sách những cuốn bị thách thức, thì năm nay lại không lọt được vào top ten. Cuốn nầy nằm trong danh sách mọi năm, từ 2010 đến 2014.

Những “thách thức” được gửi đến các thư viện để phản đối thì gồm những nội dung đồng tính luyến ái, ngôn ngữ có tính xúc phạm, bạo lực và không phù hợp với lứa tuổi của độc giả tương ứng. Điều thích thú là một lý do khiến cuốn dâm thư Fifty Shades of Grey bị thách thức là “viết kém”.

Văn phòng Tự Do Trí Tuệ (Office For Intellectual Freedom) của Hiệp Hội Thư Viện Mỹ (ALA) đã ghi nhận 275 thách thức năm 2015, ít hơn số 311 thách thức của năm 2014. Năm có nhiều thách thức nhất là năm 2004, khi Văn phòng nhận 547 thách thức. “Thách thức” được định nghĩa như “một lá đơn phàn nàn chính thức gửi đến một thư viện hoặc một trường học, yêu cầu tác phẩm phải bị rút ra vì nội dung không thích đáng”.

Todd Leopold / CNN
12/4/2016
Nguồn Anh ngữ: http://www.cnn.com/2016/04/12/living/most-challenged-books-2016-feat/index.html

*   *   *

Như CNN đã phổ biến trong bản tin ở trên, kinh “thánh” Thiên Chúa giáo thì chứa đầy những đoạn văn viết về  “gian dâm, thủ dâm, sát nhân, rữa tiền, lừa đảo, bất lương”. Nếu các con chiên Thiên Chúa giáo, nhất là con chiên gốc Mít vàng, chịu khó đọc hết thì sẽ thấy cả hai cuốn kinh (Cựu Ước lẫn Tân Ước) còn có rất nhiều đoạn có nội dung cổ súy cho bạo lực, loạn luân, dối trá, hận thù, lừa lọc, tục tỉu …nữa (Xem thêm All The Obscenities in the Bible của Gene Kasmar; Christianity & Incest của Imbens & Jonker; The X-Rated Bible: An Irreverent Survey of Sex in the Scriptures của Ben Akerley; Who Wrote The Bible? của Richard Elliott Friedman; One Hundred Contradictions in the Bible của Marshall Gauvin; Deceptions & Myths of the Bible của Lloyd Graham; Who Wrote The Gospels? của Randel McCraw Helms; The Bad News Bible: The New Testament của David Voas; …).

Nhưng lần nầy (năm 2015), những thách thức được gửi đến các thư viện và trường học Mỹ đã khiến ALA phải dùng tiêu chuẩn quan điểm tôn giáo (“religious viewpoint”) để đem “kinh thánh” vào danh sách các tác phẩm bị thách thức. Điều đó nghĩa là gì?

Có lẽ ALA cho rằng “quan điểm tôn giáo” của Thiên Chúa giáo, đặc biệt của Vatican, bao gồm những quan điểm phát sinh từ nền thần học Thiên Chúa giáo như (i) thuyết Sáng tạo vũ trụ trong 7 ngày 6 đêm cực kỳ phản khoa học, như(ii) thuyết Cứu rỗi tào lao của ông Giêsu chết đi sống lại rồi bay lên trời, như (iii) thuyết Thiên đàng Địa ngục đời đời rất ba láp để chiêu dụ và hù dọa những con chiên có đầu mà không có óc, như (iv) thuyết Giáo hội được thiết lập trên hòn đá Phêrô để ban cho mấy ông Giáo hoàng kỷ năng không bao giờ sai lầm rất xảo trá, như (v) thuyết cô Do Thái tên Maria “không chồng mà chữa mới ngoan”, rồi có con mà vẫn còn màng trinh nên vô nhiễm nguyên tội để sau nầy “lên trời cả hồn lẫn xác” (mà các tia vũ trụ cực nóng cũng không đốt cháy được xiêm y, quần lót và nịt vú của cổ), như thuyết v.v...

“Quan điểm tôn giáo” Thiên Chúa giáo đẻ ra những cái thuyết cực kỳ mê tín dị đoan đó chỉ làm ngu dân mà thôi thì làm sao nằm trong thư viện và trường học được. “Thách thức” chúng và vất chúng vào thùng rác là quá đúng rồi!

Vì thế mà bây giờ, hai cuốn kinh rất “thánh” đó của con chiên Thiên Chúa giáo mới bắt đầu bị thư viện và nhà trường Mỹ xếp chung với loại sách có nội dung như sau.

Xin trích từ Phúc trình “2016-The State of America’s Libraries” đăng trong tạp chí American Libraries (số đặc biệt 4/2016) của Hiệp hội American Library Association(ALA):
[Nguồn Anh ngữ: http://www.ala.org/news/sites/ala.org.news/files/content/state-of-americas-libraries-2016-final.pdf ]

Out of 275 challenges recorded by the American Library Association’s (ALA) Office for Intellectual Freedom, the “Top Ten Most Challenged Books in 2015” are:

1. Looking for Alaska, by John Green - Reasons: Offensive language, sexually explicit, and unsuited for age group. (Lý do: Ngôn ngữ có tính xúc phạm, Gợi dục rõ ràng, và Không phù hợp với lứa tuổi của độc giả)

2. Fifty Shades of Grey, by E. L. James - Reasons: Sexually explicit, unsuited to age group, and other (“poorly written,” “concerns that a group of teenagers will want to try it”). (Lý do:Gợi dục rõ ràng, Không phù hợp với lứa tuổi của độc giả, và các lý do khác như “văn kém”, “sợ rằng một nhóm tuổi vị thành niên sẽ muốn thử xem sao”)

3. I Am Jazz, by Jessica Herthel and Jazz Jennings - Reasons: Inaccurate, homosexuality, sex education, religious viewpoint, and unsuited for age group. (Lý do: Không đúng, Đồng tính luyến ái, Giáo dục giới tính, Quan điểm tôn giáo, và không phù hợp với lứa tuổi của độc giả)

4. Beyond Magenta: Transgender Teens Speak Out, by Susan Kuklin - Reasons: Anti-family, offensive language, homosexuality, sex education, political viewpoint, religious viewpoint, unsuited for age group, and other (“wants to remove from collection to ward off complaints”). (Lý do: Chống lại gia đình, Ngôn ngữ có tính xúc phạm, Đồng tính luyến ái, Giáo dục Giới tính, Quan điểm chính trị, Quan điểm tôn giáo, Không phù hợp với lứa tuổi của độc giả, và các lý do khác như “muốn bỏ ra khỏi tủ sách để tránh khỏi bị than phiền”)

5. The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, by Mark Haddon - Reasons: Offensive language, religious viewpoint, unsuited for age group, and other (“profanity and atheism”). (Lý do: Ngôn ngữ có tính xúc phạm,  Quan điểm tôn giáo, Không phù hợp với lứa tuổi của độc giả, và lý do khác như “báng bổ và vô thần”)

6. The Holy Bible- Reasons: Religious viewpoint. (Lý do:  Quan điểm tôn giáo)

7. Fun Home, by Alison Bechdel - Reasons: Violence and other (“graphic images”). (Lý do: Bạo lực và lý do khác như “hình ảnh gợi ác, gợi dục gây xúc động mạnh”)

8. Habibi, by Craig Thompson - Reasons: Nudity, sexually explicit, and unsuited for age group. (Lý do: Khỏa thân, Gợi dục rõ ràng,  và Không phù hợp với lứa tuổi của độc giả)

9. Nasreen’s Secret School: A True Story from Afghanistan, by Jeanette Winter - Reasons: Religious viewpoint, unsuited to age group, and violence. (Lý do: Quan điểm tôn giáo, Không phù hợp với lứa tuổi của độc giả và bạo lực)

10.Two Boys Kissing, by David Levithan - Reasons: Homosexuality and other (“condones public displays of affection”) (Lý do: Đồng tính luyến ái, và lý do khác như“cổ súy cho hành vi bày tỏ tình cảm ở chổ công cọng”)
Kinh “thánh” Thiên Chúa giáo được xếp chung với những dâm thư “ba xu” (Ảnh: Internet)

Nguồn Anh ngữ: http://www.ala.org/news/sites/ala.org.news/files/content/state-of-americas-libraries-2016-final.pdf

Bible, 'Fifty Shades' among most challenged books
By Todd Leopold, CNN
Updated 11:14 AM ET, Tue April 12, 2016

(CNN) Among the topics addressed in the Bible: fornication, masturbation, murder, moneylending, deceitful families, dishonest authorities and -- especially -- religion.
Of all those, it's the last one that got the book named to the American Library Association's list of most challenged books of 2015.

The association put out its annual listing of most challenged books (PDF) Monday, and the Bible came in sixth. (Reason: "religious viewpoint.") It's the first appearance on the list for the Good Book, using records back to 2001.
Indeed, the list featured a number of newcomers, as well as books returning the list for the first time in years.

Tops was "Looking for Alaska," John Green's novel about students at a boarding school. After two consecutive years on the list, it had dropped off entirely last year.
Green tweeted about the entry to his more than 5 million followers.

Also returning is E L James' "Fifty Shades of Grey," the first novel in the author's erotic trilogy. It, too, had dropped off the list last year after being among the top 10 in 2012 and 2013.
On the other hand, Sherman Alexie's "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian," last year's No. 1 most challenged book, was not among this year's top 10. It had made the list every year from 2010  to  2014.

Challenges were made to libraries to protest content including homosexuality, offensive language, violence and unsuitability to the book's age group. Intriguingly, one reason for the challenge to "Fifty Shades of Grey" was that it was "poorly written."

The American Library Association's Office for Intellectual Freedom recorded 275 challenges in 2015, down from 311 in 2014. The top year for challenges was 2004, when the office received 547. It defines a challenge as "a formal, written complaint, filed with a library or school requesting that materials be removed because of content or appropriateness."

http://www.cnn.com/2016/04/12/living/most-challenged-books-2016-feat/index.html

Todd Leopold/CNN (Kevin Trần sưu tầm)

Bình luận (1)

Đúng là bọn phản đạo bịp bợm. Tôi đọc Kinh Thánh nhiều nhưng ko hề có nội dung như vậy. Nền tảng xây dựng nước Mỹ là Kito giáo. Họ đem Kinh Thánh lên mặt trăng đọc và tôn vinh Chúa ngay lần đầu tiên đặt chân lên. Nước Mỹ hay Châu Âu ko có Kito giáo nay vẫn còn là dân tộc mang rợ. Kinh Thánh vẫn luôn luôn là cuốn sách được dịch và được đọc nhiều nhất trên thế giới. Ngừoi ta cố phá cố chống nhưng ko làm cho Kinh Thánh suy yếu. Ko phá đổ được nội dung thực lại đi bịa đặt, làm giả Kinh Thánh hả?
Hoang Chuong ( 14/10/2016 09:55:57)

Viết bình luận mới

Tên bạn
Email
Nội dung
 
  • Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng
  • Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng) Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội
  • Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng) Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo
  • Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ
  • Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa) Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa)
  • Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc
  • Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ” Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ”
  • Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội

Đánh giá của bạn về giao diện website: tongiaovadantoc.com

Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
Giao diện đẹp dễ dùng
Tôi có một góp ý cho TG&DT
Cũng bình thường
xem tin tức, Thế giới tin tức Kpop, Kho sim thẻ, sim số đẹp