đậu tương đen hữu cơ

GĐPT & CLB Trẻ

18:37 11/11/2011

Phần VII: Vấn đáp ký lục (HT.Tuyên Hóa)

(TG&DT) - “Nhất thiết duy tâm tạo,” chỉ cần biết dùng nó thì nó có ích lợi. Còn như không biết dùng thì có hại. Nếu học võ đến độ nhuần nhuyễn tức sẽ giúp cho tâm niệm quý vị được chuyên nhất và dễ nhập định. Chỉ cần không khởi vọng tưởng thì dù làm việc gì đối với sự tu đạo cũng đều có lợi ích.

Hỏi:Như người độc thân thì có thể làm được, còn người đã có gia đình thì không cách nào làm được. Nếu đem châu báu đổ xuống biển thì làm sao giúp đỡ mọi người?


Đáp: Đó là quý vị hoài nghi về sự chứng đạo của ông Bàng cư sĩ. Bởi ông ta là người ngu đần nhất cho nên mới chứng đạo. Còn quý vị thì quá thông minh rồi...


Hỏi:Người thọ giới thì phải giữ giới không được sát sanh. Nhưng trong nhà con có một ổ kiến, nếu không cẩn thận thì sẽ dẫm phải chúng. Vậy, mỗi ngày con đều phạm giới. Chúng con phải làm sao để tiêu tội nghiệp này. Xin Hòa Thượng khai thị, chỉ bảo cho chúng con.


Đáp: Tôi cũng là một con kiến nhỏ, vậy chú hãy giết tôi trước đi!


Hỏi:Năm vừa qua, trước khi Sư Phụ về Đài Loan, con mơ thấy có ít nhất cũng bảy vị Tôn giả mặc cà sa đỏ và đội mão có thêu năm tượng Phật. Tuy lúc trước con đã từng mộng thấy Phật, Bồ Tát, nhưng con chưa từng mơ thấy nhiều vị Tôn giả đồng một lúc như vậy. Con xin chí thành đảnh lễ Sư Phụ, khẩn cầu Sư Phụ từ bi chỉ dạy.


Đáp:Chú biết về việc đội mão có năm tượng Phật vậy sao bây giờ chú còn không đội?


Hỏi:Thưa Sư Phụ, pháp hội hộ quốc lần này chủ yếu là tụng trì chú Đại Bi, vậy Sư Phụ có thể nói với chúng con về tâm đắc của Sư Phụ không?


Đáp:Bồ Tát Quán Thế Âm được thành tựu nhờ pháp lực của chú Đại Bi mà trở thành Bồ Tát ngàn tay, ngàn mắt. Pháp lực của chú Đại Bi thì thông thiên triệt địa và thần diệu vô cùng. Chỉ cần có tâm chân thành với tâm thường hằng thì dù có gặp chuyện không may cũng hóa thành kiết tường, gặp tai nạn cũng thành tốt lành. Sự diệu mầu này không thể nói hết dù có dùng hết lời cũng không sao diễn đạt được. Kỳ này, đoàn hoằng pháp trì chú Đại Bi liên tục không ngừng với hy vọng sẽ được cảm ứng để mọi người được  tùy tâm mãn nguyện.


Hỏi:Tình trạng thân thể như thế nào thì không thích hợp cho việc lạy Phật?


Đáp: Tất cả súc sanh, ngạ quỷ đều thích hợp để lạy Phật. Còn về tình trạng của chú ra sao, thì tôi không biết.


Hỏi: Thưa Hòa Thượng, làm sao để nói lời cám ơn ở trong Vạn Phật Thánh Thành?


Đáp:Người ở Vạn Phật Thành đều không nói “Cám ơn.” Ai nói “Cám ơn” sẽ bị phạt vạ 500 đồng. Từ trước đến nay, tôi chưa từng nói hai chữ “Cám ơn.” Bởi vậy, họ nói là, tôi chỉ thích la mắng người ta thôi!


Hỏi:Để biểu lộ sự tôn kính thì chúng ta nên nói như thế nào?


Đáp:Không cần nói, chỉ cần làm.


Hỏi: Có phải khi đầu hàng với nghiệp chướng tức là bị thoái tâm không?


Đáp:Tại sao chú muốn đầu hàng?


Hỏi:Nên làm thế nào mới là một người xuất gia chân chánh?


Đáp:Không phạm giới là được rồi! Tại sao có đầu lại chồng thêm lên một cái đầu nữa mà đi hỏi chuyện dư thừa.


Hỏi:Khi niệm Phật mà tâm tán loạn, thì nên điều phục như thế nào?


Đáp:Niệm nhiều thêm thì sẽ không tán loạn nữa! “Hoặc như một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày nhất tâm bất loạn.” Quý vị không thường niệm thì đương nhiên là tán loạn rồi!


Hỏi:Lúc xưa con đã từng giết qua hơn cả vạn con trùng phân, trùng đất. Vậy nếu trì chú Vãng Sanh thì phải trì bao nhiêu biến mới tiêu trừ được những tội nghiệp sát sanh đó?


Đáp:Nếu con đoạn được dục niệm, thì trì một câu chú cũng linh rồi. Còn nếu không đoạn trừ được dục niệm thì dầu cho con có trì tới cả vạn câu cũng không có linh nghiệm đâu.


Hỏi:Tự tánh Bồ Đề xưa nay vốn thanh tịnh đầy đủ. Vậy từ đâu sanh ra niệm vô minh?


Đáp:Tức nhiên, nếu không có vô minh thì con đâu có mặt ở đây.


Hỏi:Xin hỏi với kinh nghiệm tu hành của Hòa Thượng thì làm thế nào để điều hòa tâm tánh để đối diện với các ngoại cảnh như ở gia đình, ở sở làm, con cái, và về sinh lý, sự lo âu cùng các thứ dục vọng xung đột trắc trở với nhau. Thỉnh Hòa Thượng dùng cách so sánh linh hoạt và cụ thể để giảng chớ đừng nói theo lối truyền bá, nhồi nhét.


Đáp: Không có tham sân si là được rồi!


Hỏi:Xin hỏi sau khi viên tịch thì Sư Phụ muốn đi đâu?


Đáp: Không có chỗ nào để đi cả.


Hỏi:Tại sao các học giả Phật giáo lại bảo rằng: Kinh Lăng Nghiêm là giả?


Đáp:Tại vì kinh Lăng Nghiêm nói lên những lời quá chân thật. Kinh nói rõ đến tận gốc các tật xấu của con người khiến cho bọn yêu ma, quỷ quái không nơi lẫn trốn mà phải hiện ra nguyên hình. Bởi thế, họ không thể không nói kinh Lăng Nghiêm là giả. Vì, nếu nói là thật thì: một là họ không làm nổi, hai là họ không thể thủ trì Bốn Điều Răn Dạy Thanh Tịnh, và ba là họ cũng không thể tu theo hai mươi lăm pháp môn viên thông.


Hỏi:Lần đầu tiên tham gia khóa Phật thất vào tuần rồi, thế mà con lại khóc. Thỉnh xin hỏi Sư Phụ, có phải vì con có nghiệp chướng nặng nề nên con mới chảy nước mắt như vậy? Con chỉ mới bắt đầu học Phật thôi!


Đáp:Khóc hoặc giả vì con cảm thấy ở ngoài đời gặp nhiều chong gai, trở ngại cho nên có chút giác ngộ rồi khóc đó thôi!


Hỏi:


1) Làm sao để điều phục được sự lo sợ trong tâm?


2) Có phải khi trì chú thì dễ bị ma thử thách? Có phải là dễ bị lâm vào cảnh tham pháp? Và làm sao cho tâm tánh được ổn định vững vàng để chuyên tâm niệm Phật?


Đáp: 


1) Vô duyên, vô cớ mà run sợ khủng hoảng tức trong tâm con có ma đấy!


2) Hãy chuyên tâm niệm Phật và ăn ít lại một chút.


Hỏi:Xin Sư Phụ cho một định nghĩa rõ ràng về tham, sân, si. Sư Phụ có bịnh tham sân si không?


Đáp:Chú lo chi lắm chuyện vẩn vơ đó để làm gì? Tôi cũng đâu có bảo chú nhất định là phải bỏ tham sân si. Tôi chỉ nói vậy thôi! Tại sao chú lại hỏi tôi chớ!


Hỏi: Phải chăng đốt giấy tiền vàng bạc có in kinh chú thì có hiệu lực hơn?


Đáp:Đốt thì thành ra tro. Biến thành tro rồi thì tôi làm sao biết được có hiệu lực hay không chớ. Nếu nói có hiệu lực thì chẳng lẽ những người Tây phương không đốt giấy tiền vàng, đều là ma đói hết hay sao?


Hỏi: Học võ thuật và Thái-cực-quyền có giúp ích cho việc tham thiền tu đạo không?


Đáp:“Nhất thiết duy tâm tạo,” chỉ cần biết dùng nó thì nó có ích lợi. Còn như không biết dùng thì có hại. Nếu học võ đến độ nhuần nhuyễn tức sẽ giúp cho tâm niệm quý vị được chuyên nhất và dễ nhập định. Chỉ cần không khởi vọng tưởng thì dù làm việc gì đối với sự tu đạo cũng đều có lợi ích.


Hỏi: Mỗi lần tụng kinh và niệm Phật con cảm thấy thân thể nóng rần, thậm chí toàn thân như bị sưng phù lên. Những hiện tượng đó, có phải là vì tự tánh vi trùng của con sống lại không?


Đáp:Bởi vì chú căng thẳng nên mới có tình trạng như vậy. Nếu chú không căng thẳng hồi hộp, không giả bộ, gượng gạo thì sẽ không có cảm giác như thế.


Hỏi:Tại sao người tu đạo phải đoạn dục? Làm sao để cắt dứt?


Đáp:Chú hỏi câu này với dụng ý gì? Rốt cuộc là chú, muốn hay không muốn đoạn dục hả? Nếu như chỉ cần hỏi một câu hỏi là có thể đoạn dục được, thế thì quá dễ dàng rồi. Đừng nói chỉ là riêng chú, vì thân làm người tại gia không dễ chi đoạn dục được, mà ngay cả không ít những người xuất gia cũng không dễ gì đoạn được dục. Chuyện này đâu có phải là chỉ hỏi để cho có hỏi, rồi thôi. Con người vì sắc dục mà sanh mà cũng vì sắc dục mà tử. Chúng ta đều là từ trong tinh cha huyết mẹ mà đến. Sắc dục là thứ dơ bẩn không chịu nổi. Vậy mà người ta vẫn cứ muốn đi theo con đường chết đó. Nếu thật sự muốn đoạn dục thì phải hồi quang phản chiếu và hạ quyết một phen tu khổ công.


Hỏi:Mới vừa rồi Ngài nói rằng, nam thanh tịnh, nữ ô trược, vậy người nữ đều là không tốt hết phải không?


Đáp:Người nữ là tốt nhất đó. Tất cả người nam đều yêu mến người nữ mà! Nếu không là vậy thì họ tuyệt đối sẽ không tìm bạn gái để kết hôn đâu?


Hỏi:Nếu Phật Tổ thật từ bi và có năng lực cứu đời, vậy tại sao thế giới vẫn còn xảy ra nhiều nạn khổ đau như: động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, thất mùa đói khát, bịnh tật?


Đáp:Vậy theo như chú nói thì Phật không có năng lực, không có từ bi phải không? Tôi thì không dám nói như vậy.


Hỏi:Nhiều sự đau khổ là từ đâu mà tới vậy?


Đáp: Là vì chúng ta không buông bỏ được tài, sắc, danh, thực, thùy. Nếu xả bỏ được những thứ tài, sắc, danh, thực, thùy này thì con người suốt ngày sẽ như là cưỡi mây, lướt gió, rất nhẹ nhàng, rất khoái lạc, không có phiền não gì cả.


Hỏi:Phân đoạn sanh tử của các bậc A La Hán là có tính cách tạm thời và cũng là vĩnh viễn phải không? Phải chăng chỗ giác ngộ của các đại đức xưa nay và chỗ ngộ của các bậc A La Hán cùng Duyên Giác đều là giống nhau?


Đáp:Chú có dứt được phân đoạn sanh tử chưa? Tôi không phải là A La Hán, mà cũng không phải là Đại Đức, nên tôi hoàn toàn không biết về việc này.


Trong tương lai, khoảng 500 hay 1000 năm về sau, con người ở hai bên đông, tây của quả địacầu, dù cách nhau cả vạn dặm, họ không cần dùng điện thoại mà cũng có thể trực tiếp nói chuyện với nhau như đang đối diện trước mặt nhau vậy. Lúc đó, không cần dùng truyền hình mà người ta cũng có thể xem được hết tất cả các tiết mục, cũng như các màn kịch giải trí.


Hỏi:Hòa Thượng, Ngài có chứng cớ gì lại phát ra những dự đoán coi như không thể xảy ra được?


Đáp:Đương nhiên là tôi có chứng cớ chớ. Nếu không thì tôi đã phạm giới vọng ngữ, tương lai phải bị đọa vào địa ngục kéo lưỡi.


HT.Tuyên Hóa

Viết bình luận mới

Tên bạn
Email
Nội dung
 
  • Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng
  • Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng) Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội
  • Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng) Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo
  • Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ
  • Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa) Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa)
  • Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc
  • Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ” Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ”
  • Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội

Đánh giá của bạn về giao diện website: tongiaovadantoc.com

Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
Giao diện đẹp dễ dùng
Tôi có một góp ý cho TG&DT
Cũng bình thường
xem tin tức, Thế giới tin tức Kpop, Kho sim thẻ, sim số đẹp