đậu tương đen hữu cơ

GĐPT & CLB Trẻ

18:46 12/11/2011

Phần VIII: Vấn đáp ký lục (HT.Tuyên Hóa)

(TG&DT) - Nên làm tròn đạo làm người rồi thì quý vị sẽ tu được viên mãn thành Phật và cũng có cơ hội được thành Phật. Nếu đạo làm người không được trọn vẹn, thì ví như căn nhà không có nền móng, tức sẽ không kiên cố và cũng không thể xây thành nhà được. Cho nên, trước hết là quý vị nên thật tâm tu bồi phẩm cách, đức hạnh

Hỏi:


1) Ở cổ của con bị mọc xương nhánh rất nghiêm trọng, nếu đi mổ thì có thể bị bại liệt. Vậy do nghiệp ác gì mà con sanh phải bệnh này?


2) Chứng bịnh rầu lo khiến mất ngủ là do nghiệp ác gì sanh ra? Con nên làm sao để hóa giải được?


Đáp:


1) Chú đã từng dùng súng, dao, kiếm, chĩa để giết người mà!


2) Ai bảo chú lo âu?


Hỏi:Tinh tấn như thế nào để tiến thêm lên một bực nữa?


Đáp:Thì là ăn cơm, ngủ nghỉ, đánh bài mạt chược.


- Mới vừa rồi để trả lời câu tinh tấn như thế nào thì Hòa Thượng nói: ăn cơm, ngủ nghỉ, đánh bài. Vậy là có ý nghĩa gì? Đệ tử ngu muội, nghe mà không hiểu được sự huyền diệu bên trong.


- Trí huệ của chú rất là lớn, vậy mà không hiểu câu này sao? Dĩ nhiên là chú đã biết mà còn cố phạm. Những thứ ăn, ngủ đó là đa số người đời cần phải có đủ, nếu chú muốn xuất thế thì phải buông xả hết những thứ đó. Tôi không dám nói những điều đó là cơ thiền huyền bí, nhưng nói ngược lại thì chú cũng đều không hiểu, vậy thì chú hãy còn muốn hiểu chuyện gì nữa chớ?


Hỏi: Con muốn biết chính xác, Phật pháp là gì?


Đáp:Bây giờ quý vị hỏi được như vậy là vì quý vị có Phật tánh. Nếu không có Phật tánh thì quý vị sẽ không hỏi đâu. Quý vị mà không biết, đó là Phật tánh thì đáng bị đánh 100 roi đấy.


Hỏi:Nhiều người cho rằng hiện nay là thời đại mạt pháp. Vậy là nó phải có một thời kỳ chỉ định chính xác phải không? Thí dụ như trước Tây lịch thì bắt đầu tính từ năm nào?


Đáp:Ai mà biết được nhiều như thế! Trí hiểu biết của tôi là chỉ đến đây thôi. Để trả lời các câu hỏi của quý vị là mỗi người nên “như người uống nước, nóng lạnh tự biết.”


Hỏi: Người Trung Hoa đặc biệt chú trọng về nền luân lý và cho đó là đạo lý căn bản làm người. Vậy làm sao giải quyết được vấn đề liên quan giữa sự nhập thế và xuất thế trong giáo lý đạo Phật?


Đáp: Nên làm tròn đạo làm người rồi thì quý vị sẽ tu được viên mãn thành Phật và cũng có cơ hội được thành Phật. Nếu đạo làm người không được trọn vẹn, thì ví như căn nhà không có nền móng, tức sẽ không kiên cố và cũng không thể xây thành nhà được. Cho nên, trước hết là quý vị nên thật tâm tu bồi phẩm cách, đức hạnh. Quý vị mà làm tròn trách nhiệm trong gia đình rồi thì sau đó mới học tập về đời sống xuất gia. Chớ đừng vừa mới lâm trận là đã tìm đường trốn thoát.


Hỏi:Con nghe nhiều người nói rằng: người tu hành sẽ được nhiều Long Thiên hộ pháp đến hộ trì, lại có rất nhiều cảm ứng nữa. Xin hỏi Sư Phụ, Ngài có kỳ tích gì không và quanh Ngài có xảy ra các chuyện cảm ứng hoặc là có những kỳ tích gì lạ lùng không?


Đáp:Kỳ tích của tôi thì nhiều lắm nhưng tôi cũng không biết, đó có phải là Thiên Long Bát Bộ, hay là Địa Long Cửu Bộ, hoặc là Nhân Long Thập Bộ gì không nữa!


Hỏi:Nghe nói gần đây Hòa Thượng gặp qua Phó Tổng Thống Bush nước Mỹ, là ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng Thống nhiệm kỳ tới. Ông ta có thỉnh Hòa Thượng dự đoán là ổng chắc sẽ được thắng cuộc tranh cử không?


Đáp:Không có. Tôi chỉ nói với ông ta là: Muốn làm một vị Tổng Thống tốt của nước Mỹ thì chấp trì Lục Đại Tông Chỉ của Vạn Phật Thành là được rồi. Tức là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối. Nếu thực hành được Lục Đại Tông Chỉ này là có thể làm một Tổng Thống tốt.


Hỏi: Nếu đem vũ trụ ra mà so sánh thì con người rất là nhỏ bé không đáng kể gì. Nhưng con người lại là chủ tể của không gian vũ trụ. Vậyäy cái gì mới là nhỏ bé không đáng kể?


Đáp:Con người cũng không phải là nhỏ, mà vũ trụ cũng không phải là lớn.


Hỏi:Con hiện bị bệnh ù tai, trị liệu đã tám tháng rồi mà không có kết quả. Con cũng thường trì chú Đại Bi nhưng bịnh tình vẫn không thuyên giảm. Thỉnh xin Sư Phụ dạy con nên làm sao để hết bịnh.


Đáp:Đài Loan có nhiều bác sĩ như vậy mà không đi hỏi, sao lại đến hỏi tôi? Bớt ăn những thứ nóng có hỏa khí là khỏi ngay.


Hỏi: Hiện nay có loại “Thiền hiện đại” rất lưu hành, và có Thầy chỉ dạy thủ ấn. Theo người ta nói thì tu thiền này rất dễ được cảm ứng. Xin hỏi Sư Phụ, chúng con có thể học theo loại “Thiền hiện đại” này không?


Đáp:Tôi rất là cổ hủ, nên không hiểu nổi vấn đề hiện đại đó.


Hỏi:Thiện ác do đâu mà ra?


Đáp:Là từ nghiệp báo của mỗi chúng sanh mà đến.


Hỏi: Có chuyện như Bồ Tát hay Thần minh nhập vào thân mà người Đài Loan gọi là linh thông. Vậy rốt cuộc thì đó là thật hay là ma?


Đáp:Khi nãy tôi đã không nói rồi hay sao? Là cũng có quỉ, cũng có thần, cũng có ma: yêu ma, quỉ quái gì cũng đều có hết. Chỉ xem là quý vị có trí huệ hay không có trí huệ, để nhận ra hay không nhận ra thôi!


Hỏi:Con có quá nhiều vọng niệm, vậy con nên làm sao đây?


Đáp: Thì niệm Phật nhiều thêm nữa.


Hỏi:Khi con bị người mắng, thì có lẽ là do hai nguyên nhân: một là tại kiếp trước con đã mắng người, cho nên kiếp này bị người mắng lại; hai là người đó đang gieo nhân ác. Vậy con nên nghĩ như thế nào mới đúng?


Đáp:Thì con cứ nghĩ đó là tự mình đang chịu quả báo là được rồi. Đừng nghĩ là người đó đang trồng nhân ác. Nếu con có ý nghĩ như thế, tức là nhân ác của con cũng lớn thêm lên. Dù cho người đó thật có trồng nhân ác đi nữa, con cũng không nên nghĩ như vậy. Nếu không thì tự con cũng có nhân ác rồi. Cho nên, đó cũng không phải là phương pháp tốt. Vì vậy, nếu không nghĩ ngợi chi thì sẽ không có vấn đề gì!


Hỏi:Sư Phụ, Ngài mệt rồi phải không?


Đáp: Mệt chết thì thôi!


Hỏi: Lần này Hòa Thượng trở về đây, Ngài có thể khai thị, chỉ bảo cho tín đồ Đài Loan chúng con không?


Đáp: Muốn cho quốc gia được thái bình, thế giới được hòa bình thì nam nữ không được tà loạn mất căn gốc. Nếu chồng không ra chồng, vợ chẳng ra vợ, con chẳng là con, thì các vị nói đi, thiên hạ sẽ không loạn sao? Tôi xin khuyên các vị nên thủ đạo phu thê, đừng ly dị và nên lo chăm nom con cái của mình cho đàng hoàng. Nếu gia đình đều được hòa thuận vui vẻ, thì đất nước tự nhiên sẽ thái bình. Còn một việc nữa là tôi khuyên quý vị chớ nên phá thai. Quý vị thử nghĩ xem, một sanh mạng chưa ra đời mà đã trở thành oan hồn thì chúng tiểu quỷ đó sẽ đi khắp nơi để tìm mạng sống. Quý vị nói đi, như vậy thì xã hội sẽ được an ổn sao? Cần phải có vị tu đạo hạnh và không tham tài lợi mới có thể siêu độ được chúng quỷ nhỏ này. Bọn tiểu quỷ khó chịu lắm đấy, rất khó mà trị được chúng. Tội lỗi, nghiệp báo khắp nơi như vậy, thì quý vị nói là có thể an ổn được sao?


Hỏi:Loài vô tình có trí huệ bát nhã không?


Đáp:Thì chú đi hỏi loài vô tình đi. Hiện nay tôi không phải là loài vô tình thì làm sao biết được chúng có hay không có trí huệ bát nhã!


Hỏi:Hòa Thượng có nói khi Trung Quốc bại hoại đến cực điểm thì sẽ chuyển thành tốt, vậy rốt cuộc là còn khoảng bao lâu nữa?


Đáp: Chuyện này không nhất định, vì tất cả đều do ở tâm người. Vậy chúng ta hãy xem coi người Trung Quốc họ sẽ làm sao?


Hỏi:Đạo Tin Lành nói, con người sau khi chết thì sẽ đoàn tụ với người thân ở trên trời, còn đạo Phật thì nói thế nào?


Đáp:Nếu họ có thể đoàn tụ ở trên trời, vậy sao con biết được họ sẽ không đoàn tụ ở địa ngục?


Hỏi:Muốn xuất gia thì cần phải có đủ nhân duyên mới có thể xuất gia được phải không?


Đáp:Đầy đủ nhân duyên gì? Tôi không hiểu nhiều về các vấn đề của quí vị đâu. Khi tôi xuất gia, thì cũng không có nhân duyên gì cả.


Hỏi:Là một Hoa Kiều ở hải ngoại, con thường than thở là muốn giúp đỡ mà không giúp được. Vậy cứu cánh là như thế nào mới có thể giúp đỡ được đồng bào Trung Quốc?


Đáp:Thì tự mình ráng sức tận tâm làm các việc thiện là đủ rồi. Trong tâm không nên có tư tưởng hạn hẹp là chỉ giúp người Trung Quốc hay một người nào đó thôi. Phàm hễ là những người gặp gian nan khốn khổ là chúng ta đều nên dốc lòng giúp đỡ. Quan trọng hơn nữa là: đừng nổi giận. Nếu tự mình có thể sửa đổi thành một người tốt tức là giúp đỡ Trung Quốc vậy. Vì con là một phần tử của người Hoa, nếu con làm việc chánh đáng tức là đã làm tăng thêm được một phần chánh khí cho Trung Quốc rồi đó.


Hỏi:Tại sao người chết lại chảy máu mũi khi thấy có người thân đến? Như vậy là lý do gì?


Đáp:Thì chú hỏi Bác sĩ đi.


Hỏi:Có người nói ai ai đó là ma, vậy chúng ta có nên đuổi người đó đi không?


Đáp:Bởi là người không tốt nên tôi mới muốn giáo hóa, còn người tốt thì tôi để cho người khác độ.


Hỏi: Tại sao Phật giáo đề xướng ăn chay?


Đáp: Người ăn thịt có dục niệm nặng nề, còn người ăn chay thì dục niệm nhẹ hơn. Chúa Jesus không nhất định dạy người ta ăn chay; có một số tôn giáo nói rằng: “Tất cả loại sanh linh đều là để chuẩn bị cho con người, cho nên, người ăn thịt là lẽ công bằng trong trời đất (thiên công địa đạo).” Nhưng đạo Phật thì chủ trương với tinh thần đồng thể đại bi, rằng, xem tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, cho nên chủ trương không sát sanh và bảo hộ sinh mạng.


Hỏi:Khẩn cầu Sư Phụ từ bi cứu giúp cho con gái con là Lâm Uyển Dung sanh ngày 29 tháng giêng âm lịch, lúc 10:13 sáng năm 1963. Nó bị chứng bệnh di truyền làm ảnh hưởng đến cả gân cốt và tim tạng.


Đáp:Khi tôi ở Hồng Kông, có một đứa bé năm tuổi không đi được. Mỗi ngày mẹ đứa bé đều bế nó lên chánh điện ở chùa tôi trên núi để lễ Phật. Trải qua nửa năm lễ bái như vậy thì đứa bé hết bệnh mà cũng không có uống thuốc gì. Về chuyện như vậy thì con nên đi hỏi vị lạy Phật đó mới biết được, chớ tôi thì không hiểu nổi.


HT.Tuyên Hóa

Viết bình luận mới

Tên bạn
Email
Nội dung
 
  • Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng
  • Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng) Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội
  • Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng) Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo
  • Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ
  • Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa) Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa)
  • Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc
  • Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ” Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ”
  • Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội

Đánh giá của bạn về giao diện website: tongiaovadantoc.com

Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
Giao diện đẹp dễ dùng
Tôi có một góp ý cho TG&DT
Cũng bình thường
xem tin tức, Thế giới tin tức Kpop, Kho sim thẻ, sim số đẹp